De Vlaamse prof. dr. Frieda Steurs is benoemd tot nieuwe directeur van het Instituut voor de Nederlandse Taal in Leiden. Ze treedt komend najaar in dienst.

Het Instituut voor de Nederlandse Taal is de opvolger van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL). Het vernieuwde instituut met een bredere taakstelling zal een centrale positie innemen in het Nederlandse taalgebied op het vlak van het wetenschappelijk verantwoord ontwikkelen, bewaren en duurzaam beschikbaar stellen van taalmateriaal.  (INL)

Vorige Volgende