Na zich eeuwenlang hevig verzet te hebben tegen vrouwelijke vormen van beroepsnamen (un écrivain - une écrivaine) in de Franse taal, is de Académie française eindelijk overstag gegaan: behalve (onder meer) le ministre en le professeur rekent het gremium (dat door veel Fransen als fossiel wordt ervaren) nu ook la ministre en la professeure goed. Nog in 2017 werd een voorstel pro vrouwelijke beroepsaanduidingen als “levensgevaarlijk” verworpen. (The Telegraph, de Standaard)

De Académie française is een Frans raadgevend orgaan op het gebied van de Franse taal, waarin onder meer schrijvers en wetenschappers zitting hebben.

Vorige Volgende