Eind volgende maand buigt het Franse parlement zich over een voorstel van de minister van Onderwijs om het universitair onderwijs te moderniseren. Het voorstel behelst ook meer ruimte voor het Engels als voertaal.

Tot nu toe zijn er maar twee situaties waarin het Engels als onderwijstaal gebruikt mag worden, namelijk in taallessen, en in gastcolleges van iemand die geen Frans spreekt. Minister Geneviève Fioraso wil het gebruik van het Engels nu verruimen, bijvoorbeeld voor internationaal georiënteerde opleidingen. Dat roept veel verzet op van mensen en organisaties die het Frans bedreigd zien. (De Standaard)

Vorige Volgende