Veel scholen in Rotterdam kampen met taal- en rekenachterstanden bij leerlingen. Zeventig procent van de basisscholen en negentig procent van de middelbare scholen gaan extra lesuren aanbieden, om de achterstanden weg te werken. Ze doen hiervoor een beroep op een subsidiepotje van de gemeente (28,5 miljoen euro). Het geld kunnen ze gebruiken om meer lesuren te geven, maar ook om leerkrachten bij te scholen of de betrokkenheid van ouders te vergroten.

Rotterdamse leerlingen hebben achterstanden ten opzichte van scholieren in andere steden. De gemiddelde Citoscore in die stad is 533,5; in de rest van Nederland is de gemiddelde score 535,3. (Trouw)

Han van der Horst reageert op Joop.nl op het bericht in Trouw. Hij stelt voor om de leerlingen voor wie het Nederlands niet de moedertaal is tegemoet te komen door het Nederlands als tweede taal te onderwijzen.

Vorige Volgende