Kanttekening, melancholisch, intermediair - over het gebruik van zulke woorden in de Nederlandse eindexamens van dit jaar heeft het LAKS veel klachten gekregen van leerlingen op alle niveaus. "Waarom gebruiken ze in plaats van partieel niet gewoon gedeeltelijk?", verzuchtte een scholier. Het LAKS weet niet of er dit jaar echt meer moeilijke woorden in de examens zaten dan vorig jaar. (NOS)

Vorige Volgende