Vorige week is een 'Eurobarometer'-onderzoek gepubliceerd met daarin cijfers over (meningen over) meertaligheid onder Europeanen. Bij Sargassso staat een bespreking van de belangrijkste cijfers. En taalkundige Marc van Oostendorp bespreekt (ook bij Sargasso) een in zijn ogen opvallende uitkomst uit dit rapport, namelijk dat Nederland het enige land is "waar het percentage respondenten vóór gelijke berechtiging van alle talen die in de Europese Unie gesproken worden aanzienlijk onder het Europese gemiddelde ligt".

Vorige Volgende