Het Europese Hof van Justitie heeft geoordeeld dat het Europees bureau voor personeelsselectie (EPSO) discrimineert als het sollicitanten vraagt in het Engels, Frans of Duits te reageren. Wie in een andere taal solliciteert, mag niet op grond daarvan worden afgewezen.

De zaak is aangekaart door Italië en Spanje, en de uitspraak kan verstrekkende gevolgen hebben voor toekomstige én voorbije selectieprocedures. Volgens sommigen gaat de uitspraak van het EU-hof geheel voorbij aan het gegeven dat in de praktijk het Engels de Europese werktaal is. (EU Observer)

Vorige Volgende