Kennis van het Frans en Duits verdwijnt uit Nederland en dat schaadt de economie, betogen de initiatiefnemers van het Manifest Buurtalen, een groep beleidsmakers, wetenschappers, docenten, ondernemers en politici. Met name in het midden- en kleinbedrijf is er een gebrek aan kennis van deze talen.

Daarom zou er op havo en vwo weer een verplicht eindexamen Frans en Duits moeten komen. Op het vmbo moet iedere leerling weer voor deze talen kunnen kiezen. Bovendien moet de beheersing van andere vreemde talen dan het Engels ook in het hoger onderwijs een grotere rol krijgen. 

Momenteel neemt de belangstelling voor het Frans en Duits op middelbare scholen sterk af. Die daling zal de komende jaren mogelijk nog sterker worden door het oplopende tekort aan leerkrachten. (Trouw)

Een korte reportage in Trouw laat zien dat het ook anders kan: leerlingen in het Groningse Drieborg krijgen al vanaf groep 5 Duits.

Vorige Volgende