Engels wordt de enige instructietaal op alle scholen van Sint Eustatius (Nederlandse gemeente in het Caribisch gebied). Dat is de uitkomst van overleg tussen staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Sander Dekker en Reginald Zaandam, gedeputeerde van Onderwijs van Sint Eustatius.

Tot nu toe waren Nederlands en Engels gelijkwaardige talen in het basisonderwijs en was Nederlands de instructietaal in het middelbaar onderwijs. Onderzoek wees echter uit dat het Nederlands, dat buiten de school nauwelijks gebruikt wordt, een negatieve invloed heeft op de leerprestaties van de scholieren. Ze zouden het meest gebaat zijn bij een goede basis in het Standaardengels, omdat deze taal het dichtst bij hun moedertaal (het Statiaans Engels) ligt.

In het toekomstige beleid blijft er wel een belangrijke rol weggelegd voor het Nederlands, maar dan in de vorm van “sterke vreemde taal”. De Statiaanse bevolking hecht er namelijk sterk aan dat hun kinderen naast het Engels ook het Nederlands goed beheersen: dan kunnen ze ook in Nederland studeren. (Rijksoverheid.nl)

Vorige Volgende