Engels leren schrijven op universitair niveau kan beter. Dat toonde Philip Springer, taalkundepromovendus aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, aan. Springer verzamelde teksten van vergevorderde Nederlandse leerders van het Engels en van native speakers en bracht de verschillen in kaart.

Hij ontdekte dat de Nederlandse leerders zich op veel fronten dicht in de buurt van moedertaalsprekers bevinden. Toch bracht zijn analyse ook verschillen aan het licht. Omdat het om vrij subtiele verschillen gaat, moeten studenten hier expliciet op gewezen worden. (Kennislink)

Vorige Volgende