Uit onderzoek van het Centrum Meertaligheid van Cedin blijkt opnieuw dat drietalig basisonderwijs goed is voor de Nederlandse taalbeheersing. Ook resultaten uit eerder onderzoek wezen hier al op. Cedin voerde het onderzoek uit op zogenoemde 3TS-scholen: scholen waar Nederlands, Fries en Engels niet alleen als vak aangeboden worden, maar ook als voertaal worden gebruikt bij andere vakken en activiteiten. Leerlingen van deze scholen scoren bij (Nederlandse) spelling en begrijpend lezen boven het landelijk gemiddelde, zo stellen de onderzoekers vast.

Op 21 juni organiseert Cedin een congres waar de resultaten van het onderzoek verder zullen worden besproken. (Drachtster Courant)

Vorige Volgende