Twee Groningse cultuurorganisaties bundelen hun krachten om het Gronings dialect te digitaliseren en daarmee toekomstbestendig te maken. Het Bureau Groninger Taal en Cultuur (onderdeel van de Rijksuniversiteit Groningen) en het Huis van de Groninger Cultuur presenteren het gezamenlijke project ‘Gronings Digi-toal’ op 20 juni, tijdens het evenement Digital X Groningen. Bij het project is ook Google betrokken, een primeur voor het Nedersaksische taalgebied. 

De initiatiefnemers willen het Gronings digitaliseren om te voorkomen dat het dialect uitsterft. Sprekers van het Gronings kunnen eraan bijdragen door op 20 juni bij de stands van de betrokken organisaties hun eigen dialect online te laten vastleggen. (Groninger Internet Courant)

Vorige Volgende