Uit onderzoek naar de leesbaarheid van de Troonrede door de jaren heen (er zijn er bijna tweehonderd geschreven) blijkt dat de tekst ervan steeds begrijpelijker wordt. In principe zijn de troonredes van nu goed te volgen voor middelbare scholieren. Het gebruikte analyseprogramma kijkt overigens enkel naar de lengte van zinnen en woorden. (Pointer)

Ook de Troonrede van dit jaar werd geanalyseerd: er bleken 99 woorden in voor te komen die nooit eerder in een troonrede gestaan hadden. (Pointer)

Vorige Volgende