De Amerikaanse communicatiedeskundige Anna Szilágyi heeft het taalgebruik en de retorische technieken van Donald Trump geanalyseerd. Haar opvallendste bevinding is dat Trump Amerika en de Amerikanen graag in een slachtofferrol plaatst, en zichzelf dan als redder presenteert. Hij gebruikt daarbij vaak de lijdende vorm (er wordt immers iets met de slachtoffers gedaan). Verder stelt hij onroerende zaken graag als levende wezens voor ("The border is soft and weak"), en gebruikt hij veel werkwoorden die beginnen met re ('her') - reinforce, rebuild, restore - volgens Szilágyi omdat die de noodzaak van herhaald handelen weergeven.

Als het over de vijanden ('onderdrukkers') van Amerika gaat, gebruikt hij graag metonymie ('Mexico' in plaats van 'de Mexicaanse regering') en persoonlijke voornaamwoorden (they en them).

Als Trump over zichzelf praat, gebruikt hij graag superlatieven en 'absolute' termen als every, ever en never ("I will fight for you with every breath in my body - and I will never, ever let you down"). En of dat allemaal nog niet genoeg is, zegt hij veel van wat hij zegt op gebiedende toon. (Quartz)

 

 

Vorige Volgende