De afgelopen 25 jaar is de 'quotative like' een zeer populaire manier geworden om in de Engelse taal te praten over praten. Het gaat bij deze constructie om zinnen die beginnen met 'I'm like ...' of 'He was like ...' om een citaat, gedachte of gevoel in te leiden, bijvoorbeeld 'I'm like stay over there' (in plaats van 'I said: stay over there'). Het is enigszins vergelijkbaar met het Nederlandse 'Ik had zoiets van'.

De 'quotative like' deed zijn intrede in de jaren tachtig, toen nog vooral om een gevoel weer te geven ('I was like, oh my God'). In de jaren negentig nam de constructie een hoge vlucht, vanaf toen vooral om citaten aan te kondigen. Ook deden varianten hun intrede – zo wordt in het Afro-Amerikaans Engels 'I be like ...' en 'He be like ...' gebruikt.

Hoewel de constructie in het hele Engelse taalgebied zeer populair is, beschouwen velen haar als informeel of zelfs incorrect. Taalkundigen verwachten echter dat ze nog zeer lang in de taal aanwezig zal zijn, onder andere door haar veelzijdigheid. (The Boston Globe)

Vorige Volgende