Rechters moeten hun vonnissen verwoorden in de taal van de gewone Nederlander, vindt D66-Kamerlid Maarten Groothuizen. De taal van de rechter is nu veel te ingewikkeld en te wollig, wat de kloof tussen de gewone man en de rechterlijke macht vergroot. Als rechters korte en heldere zinnen gebruiken, op het niveau van een vmbo-eindexamenleerling, zullen veel meer mensen de vonnissen begrijpen en zullen die ook eerder geaccepteerd worden, aldus Groothuizen. (De Telegraaf)

Vorige Volgende