De ChristenUnie wil de discussie over het al dan niet opnemen van het Fries in de grondwet nieuw leven inblazen. Zes jaar geleden had het kabinet al plannen om de positie van het Fries (en ook het Nederlands) in de grondwet verankeren, maar na de val van het kabinet Balkenende IV raakte de wetswijziging op de achtergrond. Minister Donner kwam toen ter compensatie met een speciale taalwet.

De ChristenUnie wil nu dat het Fries alsnog in de grondwet wordt opgenomen. Landen als Finland, Frankrijk, Oostenrijk en Zweden hebben hun taal ook in de grondwet vastgelegd.

(Omrop Fryslân)

 

Vorige Volgende