Mensen die een hersenbeschadiging oplopen, praten daarna soms opeens anders: ze spreken met een heel ander accent dan ze eerst deden. 'Foreign accent syndrome' (FAS) of buitenlandsaccentsyndroom heet dit wonderlijke verschijnsel, dat in de media vaak breed wordt uitgemeten ('Tiener ontwaakt uit coma en spreekt opeens Spaans'). Een Vlaamse taalkundige deed onderzoek naar de neurolinguïstische kant van het syndroom, en concludeerde onder meer dat er eigenlijk een aantal heel verschillende soorten van plotseling optredende uitspraakeigenaardigheden zijn, die allemaal onder de noemer FAS worden geschaard. Het is zelfs zo dat er naast neurologische ook psychologische oorzaken kunnen zijn.

Overigens is er nooit sprake van een echt Frans, Spaans of Gronings accent: de uitspraakveranderingen worden door de omgeving van de patiënt enkel zo geïnterpreteerd. (NRC, Neerlandistiek)

Vorige Volgende