De brieven die vanuit de Vlaamse jeugdhulpverlening verstuurd worden naar kinderen en jongeren, zullen in de toekomst begrijpelijker worden. “Alleen wanneer we spreken op maat van het kind, de jongere en hun ouders kan echt vertrouwen in de jeugdhulp er zijn”, stelt het agentschap Jongerenwelzijn. (De Standaard)

Vorige Volgende