De Leidse boekhistoricus Erik Kwakkel heeft twee leermodules gemaakt voor de Khan Academy, een gratis online leeromgeving waarop kennis wordt uitgewisseld over verschillende vakgebieden. De twee leermodules gaan over de productie van manuscripten in de Middeleeuwen en over het gebruik hiervan. Omdat deze handgeschreven boeken uniek waren en werden gemaakt op verzoek van de lezer, kunnen ze veel informatie geven over hoe mensen kennis vergaarden en hoe deze kennis zich verspreidde.

De modules bestaan uit essays en filmpjes, die zijn opgenomen in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. (Universiteit Leiden)

Vorige Volgende