Het is broodnodig dat de basisvaardigheden taal, rekenen en burgerschap in het onderwijs worden verbeterd, constateert de Inspectie van het Onderwijs in het rapport De Staat van het Onderwijs 2022. In andere landen, zoals Zweden en Ierland, werd een terugval in de onderwijsresultaten eerder al succesvol omgebogen. Ook in Nederland moet dit daarom binnen twee jaar haalbaar zijn, stelt de Inspectie.

Vorig jaar werd ook al opgemerkt dat een toenemend aantal leerlingen het onderwijs verlaat met te weinig kennis van taal en/of rekenen. Onder andere door de coronapandemie is het toen niet gelukt om de basisvaardigheden te verbeteren.

Volgens de inspectie moet er gericht geïnvesteerd worden in de vaardigheid van leraren en schoolleiders. Ook scholen zelf geven aan dat zij verdere professionalisering van leraren zien als een mogelijkheid om het taalonderwijs te verbeteren.

Toch kan niet alles aan de kwaliteit van onderwijs toegeschreven worden, vindt Hans Luyten, onderwijsdeskundige van de Universiteit Twente: “De laatste jaren is de leesvaardigheid van leerlingen hard achteruitgegaan. Dat heeft er voor een groot deel mee te maken dat er buiten school steeds minder wordt gelezen.”

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt voor de zomer een masterplan basisvaardigheden op. Ook wordt er gewerkt aan een hoger salaris voor leraren, minder werkdruk en een duidelijke opdracht voor het onderwijs.

(Bronnen: NOS.nl en Onderwijsinspectie.nl)

Vorige Volgende