Avans hogeschool wil dat alle toekomstige studenten afstuderen met "voldoende kennis van de Engelse taal". De hogeschool streeft ernaar dat al haar studenten aan het eind van hun opleiding het Engels beheersen op niveau B2 van het Europees Referentiekader. Hierdoor zijn ze beter voorbereid op de arbeidsmarkt, aldus Avans-programmamanager Bart van Woerkom.

Nieuwe eerstejaars moeten voordat ze beginnen aan hun studie een taaltoets afleggen. Scoren ze te laag, dan krijgen ze het advies een speciale cursus Engels te volgen. Avans benadrukt dat de cursus niet verplicht is, en dat de voertaal op de hogeschool Nederlands blijft. 

Vorige Volgende