Kinderen van asielzoekers zouden op school ook hun moedertaal moeten kunnen gebruiken in de les, en niet alleen het Nederlands, zoals nu vaak gebeurt. Dat schrijft de PO-Raad, de sectororganisatie voor het primair onderwijs, in de handreiking Ruimte voor nieuwe talenten, een advies over hoe scholen asielzoekerskinderen het best kunnen opnemen en onderwijzen. 

Het advies is opmerkelijk, omdat het ingaat tegen de heersende opvatting van de afgelopen jaren dat het lesgeven in de moedertaal niet bevorderlijk zou zijn voor een snelle integratie. Uit recent onderzoek blijkt echter dat het om verschillende redenen beter is om de moedertaal wél te betrekken in het onderwijs. Niet alleen geeft dat kinderen een veilig gevoel en vergroot het hun zelfvertrouwen, ook is het cruciaal bij het leren van het Nederlands en bij het opdoen van kennis van andere vakken. (NRC, PO-Raad)

Vorige Volgende