De laatste maanden is er steeds vaker protest te horen tegen de steeds dominantere rol van het Engels in het hoger onderwijs. Enerzijds is dat gebaseerd op de ervaringen van studenten met het gebrekkige Engels van docenten, anderzijds is het ingegeven door het gevoel dat we als Nederlanders niet goed wetenschap kunnen bedrijven als we dat in het Engels moeten doen. 

In haar artikel ‘Nederlands moet’ voorziet emeritus hoogleraar taalpsychologie Annette de Groot deze bezwaren van een kader. Ze zet in haar pleidooi voor handhaving van het Nederlands de relevante regelgeving en de overheidsadviezen op een rijtje, en behandelt het wetenschappelijk onderzoek naar de ingrijpende gevolgen van het hanteren van een niet-moedertaal als voertaal. (ScienceGuide)

Vorige Volgende