Vier docenten van de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam vinden dat de Engelse taal in het academische onderwijs een te grote rol speelt. Dat stellen zij in "een manifest tot behoud van het Nederlands" op Foliaweb.

Ze vinden het krom dat studenten in een vreemde taal academische teksten moeten schrijven, terwijl ze die techniek nog niet eens volledig beheersen in het Nederlands. Ook waarschuwen ze ervoor dat “goede docenten hun welsprekendheid wordt afgenomen. In plaats van bevlogen en inspirerende sprekers worden ze, in het beste geval, adequate docenten. Dat is een onschatbaar verlies.”

De vier erkennen het belang van Engelstalig onderwijs in de internationale wetenschap overigens wel, maar vinden dat niet alle disciplines zich hiervoor lenen. (Univers)

Vorige Volgende