Imams kunnen binnenkort hun kennis over de Nederlandse taal en cultuur bijspijkeren aan de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam. Veel van deze geestelijken zijn opgeleid in Turkije, Marokko of Egypte en spreken de Nederlandse taal niet of nauwelijks; ook ontbreekt het hun vaak aan kennis over het leven in Nederland. Hierdoor kan er een kloof ontstaan tussen de imams en de Nederlandstalige gelovigen. (Trouw)

Vorige Volgende