Een aantal Amsterdamse middelbare scholen gaat met ingang van volgend schooljaar extra vreemde talen aanbieden naast Duits, Frans en Engels. Leerlingen kunnen dan kiezen voor Spaans, Chinees, Turks of Arabisch, maar ze moeten er wel wat voor overhebben: de lessen vinden voor en na schooltijd plaats.

Het initiatief sluit aan bij de steeds meer gehoorde opvatting dat het goed is om niet alleen de landstaal te ontwikkelen, maar ook de thuistaal van leerlingen: in Amsterdam is de helft van hen van allochtone afkomst en een groot deel spreekt thuis een andere taal dan Nederlands.

De talen zullen op verschillende niveaus worden aangeboden. Eindexamen doen in de nieuwe talen behoort tot de mogelijkheden. Inmiddels hebben zich al vierhonderd scholieren aangemeld; de populairste taal is Spaans. (Het Parool)

In Gent gaat het komende schooljaar een vergelijkbaar initiatief van start: leerlingen daar kunnen kiezen uit tien talen, waaronder Turks, Arabisch, Russisch, Chinees en Swahili. (Nieuwsblad)

Vorige Volgende