Het Bildts is een van oorsprong Hollands dialect dat sinds ongeveer 1500 in een kleine enclave in Friesland gesproken wordt - en als zodanig een vreemde eend in de Friese bijt is. De gemeente Het Bildt, waar het dialect gesproken wordt, zal in 2018 samengevoegd worden met een andere, Friestalige gemeente. De gemeente onderneemt nu actie om het Bildts erkend te krijgen als streektaal in het Europees Handvest voor regionale talen. Een actiegroep van Bildts-sprekenden wil dat de taal ook wordt opgenomen in de Unesco Wereldatlas van bedreigde talen. (Leeuwarder Courant)

Vorige Volgende