Gisteren werd er voor het eerst een diploma Fries uitgereikt aan een student van de academische pabo in Groningen. Anke Hiemstra studeerde gisteren af en kreeg naast haar diploma ook een 'Foech Frysk' ('bevoegdheid Fries'), een officieel document waarin de provincie Friesland aangeeft dat ze de Friese taal goed genoeg beheerst om er les in te mogen geven op de basisschool.

Het vak Fries werd - buiten de reguliere lestijden - ingevoerd op de academische pabo in Groningen op verzoek van een aantal studenten. Zij waren van mening dat ze zich met een goede beheersing van het Fries zouden onderscheiden, waardoor hun kans op een baan mogelijk groter zou worden. (Leeuwarder Courant, persbericht NHL Hogeschool)

Vorige Volgende