De provincie Friesland stelt € 800.000,– beschikbaar om binnen twee jaar een toetsings- en leerlingvolgsysteem voor het vak Fries op te zetten. Veel scholen die serieus met het vak bezig zijn, hadden om zulke systemen gevraagd. Scholen die het niet zo nauw nemen met het Fries, moeten worden overgehaald om het ook te gebruiken. (Leeuwarder Courant)

Vorige Volgende