Steven Gilbers doet taalwetenschappelijk onderzoek naar rapper Tupac Shakur, ook wel bekend als 2Pac (1971-1996). In zijn masterscriptie analyseerde hij het veranderde taalgebruik van 2Pac, dat zich ontwikkelde van 'East Coast African American English' naar 'West Coast African American English'.

Gilbers toonde aan dat deze ontwikkeling niet rechtlijnig is, maar grillig, wat moderne visies op taal- en dialectverwerving bevestigt. Daarnaast ontdekte hij een plotselinge 'boost' in de specifieke verandering die hij onderzocht (de duur van de klank 'a'). Zo'n boost wijst op 'sociolinguistic agency': het min of meer bewust sturen van je taalgebruik als uitdrukking van je identiteit.

Gilbers bouwt in zijn promotietraject voort op zijn masterscriptie. (Kennislink)

Vorige Volgende