Hoe vervoeg je werkwoorden in de tegenwoordige tijd?

Een korte uitleg van Clipphanger over de dt-regels voor de tegenwoordige tijd. Zie ook het advies ‘Dof dt elders op deze website.