John Medina legt uit wat het McGurk-effect is.

John Medina geeft een toelichting over het McGurk-effect, een psychoakoestisch effect dat optreedt in bepaalde gevallen waarbij de visuele eigenschappen van natuurlijke spraakproductie niet overeenkomen met de auditieve aspecten daarvan. Hierdoor ontstaat een illusionair resultaat.

Een klassiek voorbeeld is het experiment waarbij een spreker zowel de klank [ba] herhaaldelijk uitspreekt, als de klank [ga] (met de g als in goal). Het uitspreken van de klank [ba] wordt auditief afgespeeld, synchroon met het beeld van het uitspreken van de [ga]; de hoorder zal dit vervolgens waarnemen als: [da]. Dus, met eenvoudig weergegeven (Wikipedia):

  • Auditief: ba ba ba ba ba ba
  • Visueel: ga ga ga ga ga ga
  • Illusionair: da da da da da da