Door Mia Nacamulli.

Wat zijn de voordelen van tweetaligheid? Mia Nacamulli vertelt over verschillende typen tweetalige breinen en over hoe tweetaligheid het brein gezond kan houden.