Wanneer gebruik je dan en wanneer gebruik je als?

Een korte uitleg van Clipphanger over het verschil tussen dan en als. Zie ook het advies ‘Dan als elders op deze website.