Door Suzanne Talhouk.

Engels is een wereldtaal. Maar wat als iedereen Engels zou spreken en zijn of haar moedertaal zou verwaarlozen?