Weinig studenten Nederlands door ‘saai’ schoolvak Nederlands?

In de discussie over de afname van het aantal studenten Nederlands wijzen veel mensen met de beschuldigende vinger naar het schoolvak Nederlands. Dat zou saai zijn, gaat te weinig in op literatuur en te veel op trucjes. Geen wonder dat middelbare scholieren geen zin hebben om hier nóg meer tijd aan te besteden als ze eenmaal gaan studeren. Is die beschuldiging terecht? Is de terugloop van het aantal studenten Nederlands inderdaad grotendeels te wijten aan dat schoolvak?

Als u niet alleen stemt, maar ook een reactie achterlaat (wat we hopen!), zeg er dan nog even bij wat u gestemd hebt. Uw stem wordt niet vermeld bij uw reactie.

Deze poll is gesloten. De uitslag was als volgt:

vooral te wijten aan de saaiheid van het schoolvak Nederlands(177 stemmen, 31%)

te wijten aan heel andere factoren(402 stemmen, 69%)

Velden met een * zijn verplicht.

Reacties Er zijn 51 reacties

Jan Willem

Het is waarschijnlijk onafwendbaar dat het belang van het Nederlands in de loop der tijd afneemt. Dat de wereld ‘een dorp’ wordt met pakweg 2, 3 dominante talen zouden we moeten toejuichen. Elkaar verstaan is immers het begin van begrip!
Vraag blijft echter of we deze beweging niet moeten of willen ombuigen of in ieder geval vertragen. Als we dat willen moet er meer aandacht komen voor lezen en taal in de breedste zin. Ouders en opvoeders spelen hierbij een belangrijke rol. Kun je van je kind verwachten dat hij een boek leest als papa en mama ook gekluisterd zijn aan tv en IPad? Is er op radio en tv niet veel te weinig aandacht voor bijvoorbeeld het Nederlandse lied? En moeten veel presentatoren ook van kinderprogramma’s niet wat beter op hun taalgebruik gaan letten? Ook zij doorspekken hun teksten immers met Engelse woorden en raffelen zinnen af.
De leerkrachten op het basis- en het voortgezet onderwijs doen weinig om het tij te keren. Als ik meekijk over de schouders van huiswerk makende kleinkinderen is er slechts zelden sprake van bezieling. Tenslotte vraag ik me af of het wel noodzakelijk is dat de VU stopt met het vak Nederlands. Universiteiten zijn geldverslindende monsters. Het zijn organisaties die veelal weinig efficiënt werken. En wars zijn van verandering. Verkokering. Elke faculteit of nog liever hoogleraar een eigen koninkrijk. En veel te hoge overhead. Dat kan anders en moet beter in het belang van de kwaliteit van het onderwijs.

Floris Roelofsen

Een idee: Maak modules Nederlandse Gebarentaal deel van het vak Nederlands op de middelbare school. Dat vind bijna iedereen heel interessant, en het zou ook goed zijn als mensen er meer bekend mee zouden raken.

Hans Huijboom

Ik heb gestemd voor ‘andere oorzaken’. De teruglopende belangstelling voor de studie heeft ook te maken met het vooral de laatste 10 jaar verminderde imago van de taal als zodanig. Als je hier in Amsterdam je blik langs stoepborden en winkel- en andere ruiten laat gaan, krijgt de indruk dat je in een Engelstalig land bent. In veel gevallen gaat het om Nederlandse winkelbedrijven (We, Cool Cat, Suit supply e.a.) met een voor het merendeel Nederlandstalige clientèle. Tóch kiest men, ook in reclameteksten, luister maar naar radio 1, voor presentatie in het Engels. Wie wel eens in andere niet-Engelstalige landen komt, en daar op de taal in het straatbeeld en de info- en wegwijsborden op de luchthavens let, ziet dat de verengelsing daar veel minder is. In Stockholm staat er bij de luchthaven een bus met ‘flygbussarna’. daaronder staat dan ‘airport coaches’. Hier is op Schiphol het woord luchthaven geheel afwezig. Niemand verplicht ons ertoe steeds verder op het Engels over te gaan. Sterker nog, vanuit mijn ervaring als NT2 docent weet ik dat buitenlanders die onze taal aan het leren zijn, het maar raar vinden dat wij zo met onze taal omgaan. De overheid is meerderheidsaandeelhouder van de NV Schiphol en zou dus kunnen optreden, maar het is tot nu toe net als bij de ziekenhuizen: men staat erbij en kijkt ernaar.

Roelfszema

Met de studie Nederlands kom je in het onderwijs terecht, en dat willen leerlingen zeker niet: te laag aanzien/te laag salaris/ veel werk/ te veel gezeik van burocraten

ERIK KIDERLEN

Ik ben 74 jaar en heb Nederlands geleerd in Indonesia. Onze familietaal is nog steeds Nederlands, alhoewel de familie thans in USA en in UK zowel als RSA woont.
Trouwens word hier in RSA al meer Nederlands gehoort omdat er heelwat NLstudenten hier komen studeren. In het Afrikaans ! (niet Engels). Nederlandse vaardigheid word zeer gewaardeerd door o.a. het Afrikaanse deel van de RSA - bevolking, zowat 1,7 miljoen mensen!  Nederlands kan zich gerust wat Afrikaanse (en Vlaamse!) ‘leenwoorden’ toe-eigenen, dan word het minder ‘saai’. Tot siens!

Jan Borreman

De Nederlandse taal en literatuur is helemaal niet saai, maar het is tegenwoordig mode internationaal te doen, dus moet alles in het Engels.

Mija Moret

Het schamele aantal studenten Nederlands is volgens mij te wijten aan een nationale onderwaardering van het Nederlands.  Tegenwoordig wordt het blijkbaar niet meer dan normaal gevonden dat studenten in het Engels onderwezen worden.  Zelfs kleuters krijgen al op school Engelse les. Gezien het aantal functioneel analfabeten dat de basisschool verlaat, zou je toch wensen dat er meer tijd aan het Nederlands wordt besteed. Een andere factor die volgens mij een rol speelt is het feit dat voor sommige studies er geen Nederlandstalig alternatief is.  “Het merendeel (60 procent) van alle opleidingen die Nederlandse universiteiten dit studiejaar aanbieden wordt inmiddels volledig in het Engels gegeven”.  ( uit: De Volkskrant van 26 augustus 2016). Een studie Nederlands in het Engels? Dat lijkt mij allesbehalve motiverend voor een aankomende student Nederlands.

Nadia Michielsen

Gestemd voor: te wijten aan andere factoren.

Ik volg deels de opmerkingen van Hannah van der Starre. Zelf gaf ik het vak Nederlands in Vlaanderen tot enkele jaren geleden. Ik volgde de lerarenopleiding omdat ik in het secundair onderwijs (VO) nooit een leraar Nederlands was tegengekomen die me kon boeien. Dat is mijn leraren in het basisonderwijs wel gelukt! Bijkomend is dat ze aandacht hadden voor correcte taal in alle facetten en hoedanigheden.
Dat zaadje wordt m.i. geplant in het basisonderwijs (PO).
In het vak Nederlands (SO/VO) draait het om communicatie (ook dat soort communicatie dat je in je andere vakken nodig hebt). Dat laatste was voor mij steeds de insteek binnen mijn lessen Nederlands. Via deze weg kon ik mijn leerlingen ‘meestal’ de zinvolheid van het vak meegeven. Pubers hebben dat veelal nodig om gemotiveerd te blijven. Waarom schrijven, zeggen we de dingen op een bepaalde manier? Horen en lezen we ze op dezelfde manier? Ja? Nee? Hoe komt dat dan? Hoe lossen we dat op? En ... laten we nu eens spelen met onze taal en haar vele mogelijkheden ontdekken.
Ik heb het altijd verschrikkelijk gevonden dat een leraar Nederlands zich verstopte achter de regeltjes van de taal en zo in zijn comfortzone bleef zitten. Er zijn leraren die zo ontzettend knap en inspirerend werken met jongeren, maar er zijn er heel wat die best wat pittiger en uitdagender uit de hoek mogen komen.
Engels is niet de Magere Hein van het Nederlands, maar een verrijking én een andere taal dan de onze. Dat maakt het nu net zo boeiend.

 

Hans Borghmans

Ik ben nou 81 en ik woon in een Engels sprekend land. Ik heb heimwee naar het Nederlands. Maar dat is het Nederlands van 40 jaar geleden. “Denkend aan Holland zie ik brede rivieren……” De rest ken ik ook nog uit het hoofd. Ik heb het onderwijs Nederlands nooit als saai ervaren. (HBS). Ik denk dat het lag aan het enthousiasme van de leraar Nederlands. Ook de leraar natuurkunde, of moet ik zeggen: physics, heeft me een levenslange interesse voor natuurkunde bijgebracht.
Ik ben nog opgegroeid in het tijdperk van het brievenschrijven. Dat wordt tegenwoordig niet meer geleerd en gedaan. Probeer maar eens een antwoord in briefvorm te ontworstelen aan IT-bedrijven. Het moet in email.

Femmie van Efferink

Ik ben het heel erg eens met Peter de Reijke. Ik heb me vaak opgewonden over de leesexamens en daarover her en der geklaagd, zonder enig resultaat. Ik was betrokken bij de trainingen van medewerkers kinderopvang, die 3F moesten halen. Wat een ellende. En zeker niet alleen vanwege hun gebrek aan leesvaardigheid! Ik zag allerlei fouten in examens, ook al doordat er soms vragen op los werden gelaten die bij een heel goed en duidelijk geschreven tekst zouden passen terwijl de teksten vaak slecht geschreven waren. En doordat je gedwongen werd de logica van de maker bij een examenvraag te volgen. Een logica die soms aan te vechten was. En dat nog los van de al genoemde tricky en gekunstelde vragen. Dit zag ik in zowel de lesboeken als in de (proef)examens. Er staat één keer “ook” in de tekst en dan moet je concluderen dat het een opsomming is. Een tekst waarin stond: “Er is onderzocht dat .....” Wat???? Onderzoeken dát?  Bedoeld werd dat dát wat volgde het resultaat was van onderzoek en daarover kwam dan ook een vraag. Zo was er veel meer. De kandidaten zakten aan de lopende band, wat zeker niet altijd terecht was. Ik merkte toen ook dat collega-docenten er geen zin in hadden de examens aan te vechten of de kandidaten duidelijk te maken dat er af en toe echt iets niet klopte.  Tja ...
De makers van de examens zijn zonder meer deskundig en doen doorgaans enorm hun best. Er is dus iets anders aan de hand met die multiple choice-vragen.
De laatste tijd zijn er regelmatig negatieve commentaren, dus wie weet, verandert het nog eens. Laten we het hopen.