Wat verdient meer aandacht binnen het schoolvak Nederlands?

Het schoolvak Nederlands is de afgelopen 25 jaar nauwelijks veranderd. Is het tijd voor verandering? En zo ja: waar zou wat u betreft meer nadruk op mogen liggen? U kunt in het reactieveld uw standpunt toelichten. Uw reactie is zeer welkom! Als u zelf werkzaam bent in het onderwijs, zou u dat dan erbij willen vermelden? In het komende nummer van Onze Taal komen we erop terug!

Deze poll is gesloten. De uitslag was als volgt:

Het lezen en begrijpen van teksten(149 stemmen, 17%)

Grammatica(122 stemmen, 14%)

Spelling(117 stemmen, 14%)

Taalwetenschap(80 stemmen, 9%)

Literatuur(68 stemmen, 8%)

Creatief taalgebruik(59 stemmen, 7%)

Het schrijven van zakelijke teksten(56 stemmen, 7%)

Woordenschat(52 stemmen, 6%)

Mondeling taalgebruik(51 stemmen, 6%)

Digitale geletterdheid en media-wijsheid (42 stemmen, 5%)

Het schrijven van fictie(32 stemmen, 4%)

Anders (laat in het reactieveld weten wat)(25 stemmen, 3%)

Velden met een * zijn verplicht.

Reacties Er zijn 122 reacties

Eva Smitt

Waar ik als schrijfcoach steeds mee te maken krijg zijn mensen die niet durven schrijven omdat ze denken het fout te doen. In het onderwijs wordt te veel gehamerd op regeltjes en wat goed en wat fout is - dodelijk voor je creativiteit! Al is het natuurlijk belangrijk dat je goed leert spellen en grammatica onder de knie krijgt, er moet veel meer ruimte komen voor creatief schrijven en methodes om jezelf beter te leren kennen door te schrijven. Zelfkennis is de bron van geluk en een sleutel naar een succesvol leven. Sjonge, als ik dat nou eens op school had geleerd…

Josje Melis

Alles verdient natuurlijk een mooie plaats binnen het schoolvak Nederlands, maar ik zou ook graag meer aandacht zien voor het echte trainen van verschillende vaardigheden.

Kees de Glopper

Bewuste geletterdheid…

Johan

Het is al een aantal keren eerder opgemerkt: kiezen voor één onderwerp doet taal tekort. Dus kies ik dan maar grammatica omdat dat zo basaal is. Maar als je aandacht aan grammatica ten koste zou gaan van de andere onderwerpen ben je echt verkeerd bezig.

Luit Zuurman

Wat de laatste jaren wel veranderd is, is het literatuuronderwijs. Als ik hoor wat het aantal boeken is dat op de literatuurlijst voor havo en vwo moet staan dan stemt mij dat triest. Literatuur vergroot de woordenschat en geeft inzicht in onze cultuur.

Michel Reimus

Met de hand schrijven verdient meer aandacht!
Schrijven met de hand kenmerkt zich door een complex proces dat zich specifiek afspeelt tussen behendigheid, taalvaardigheid en kennisverwerking. Bij het schrijven moeten diverse processen in de hersenen samenwerken. Schrijven helpt bij de ontwikkeling van de fijne motoriek en bevordert de behendigheid van de oog/hand coördinatie. Met de hand schrijven is als het ware ook een vorm van hersengymnastiek.
Een belangrijke functie van schrijven is kennisverwerking. Door te schrijven kan men kennis beter verwerken, doorgronden, toepassen in nieuwe situaties en nieuwe inzichten krijgen. Deze functie wordt ook wel schrijvend leren genoemd.
Door met de hand te schrijven leert men letters beter en sneller herkennen. Goed en foutloos met de hand kunnen schrijven levert direct een gunstige bijdrage aan het leesvermogen. Goed schrijven geeft meer dan alleen maar een positief effect op de taalvaardigheid. Met de hand schrijven is ook leren, selecteren, structureren, nadenken en verbeelden. Schrijven vergroot de algehele woordenschat, de fantasie, het geheugen, de concentratie, creativiteit en het inlevingsvermogen.
Naar de toekomst toe moeten we meer dan ooit kunnen samenwerken, creatief zijn, beschikken over digitale geletterdheid, problemen kunnen oplossen, kritisch kunnen denken, onszelf kunnen sturen en sociaal en cultureel vaardig zijn. Bij het verwerven en versterken van die vaardigheden is taalvaardigheid, met schrijfvaardigheid als belangrijk onderdeel daarvan, een vereiste. Taalvaardigheid is onlosmakelijk verbonden met schrijfvaardigheid!

Karadag Abdulkadir

Creatief taalgebruik is heel nuttig en heel leerzaam. Je maakt die taal een deel van je leven.
Creatief omgaan met het Nederlands door hem te vergelijken met andere talen. Het woord ‘als’ in het Duit wordt anders gebruikt dan in het Nederlands. ‘Raar’ in Frans ‘rare’ is meer ‘zeldzaam’ in het Nederlands. ‘Varken’ wordt in het Turks anders uitgesproken en betekent iets héél anders dan in het Nederlands.

Hollemans C.W.L.

Wat mij hindert is de nonchalante, vaak onverstaanbare, uitspraak die ik opmerk. Vooral bij de jeugd. Hen is de schoonheid van de taal blijkbaar nooit bijgebracht. Daartoe zijn eigenlijk alle facetten van belang, afgezien van de twee door U laatstgenoemde punten. Hoewel nieuwe woorden soms heel geestig zijn.

Tineke Ras-Marees

Ik koos ‘woordenschat’ omdat ik hoop dat het lezen en begrijpen en teksten, schriftelijk en mondeling taalgebruik en wellicht ook creatief taalgebruik daarvan ook de vruchten plukken. Aandacht voor spreekwoorden en gezegdes mag van mij aan dit rijtje toegevoegd worden.

cornelia van der wacht

Vanzelf wat eerdere reactie was is 1 punt niet genoeg, onze hele Nederlandse taal verdient op alle punten aandacht, het een kan niet zonder het ander, en met zoveel verkeerde taalinvloeden van andere “Nederlandse bewoners”, is het verstandig de bron van alles onze Nederlandse taal te respecteren, en goed en verstandig te onderwijzen