‘Voor/na Christus’ vervangen?


In het Engels worden traditioneel de afkortingen BC (Before Christ: ‘voor Christus’) en AD (Anno Domini: ‘jaar des Heren’) gebruikt in aanduidingen van jaartallen. Maar die afkortingen worden steeds vaker vervangen door BCE (Before Common Era: ‘voor de gangbare jaartelling’) en CE (Common Era: ‘gangbare jaartelling’), om de jaartelling te ontdoen van religieuze en culturele associaties.

Wat vindt u? Moeten we zoiets ook invoeren in het Nederlands?

Deze poll is gesloten. De uitslag was als volgt:

Nee, ‘voor/na Christus’ volstaat prima.(985 stemmen, 71%)

Ja, laten we ook aanduidingen gebruiken als ‘voor/na het begin van de jaartelling’.(410 stemmen, 29%)

Velden met een * zijn verplicht.

Reacties Er zijn 90 reacties

Jenc

De term “voor/na Christus” heeft te maken met onze Joods-Christelijke wortels. Waarom zouden we de geschiedenis reviseren? Gelovig of niet gelovig, Jezus Christus heeft bestaan en was belangrijk genoeg om de jaartelling aan ‘op te hangen’. Overigens: Jezus Christus heeft Zijn leven gegeven om de kloof tussen God en mensen te overbruggen. Jezus leeft! en komt terug als Koning over de hele aarde. Reden genoeg om Hem als Heer aan te nemen.

Jan Vos

Eigenlijk is het volkomen arbitrair. Waarom niet voor/na Julius Ceasar? Of Karel de Grote? Als niet-gelovige heb ik geen moeite met de christelijke jaartelling. Zou ik ook niet hebben met de mohammedaanse, of de joodse, of welke jaartelling dan ook. Maar de huidige is gangbaar, en het zou een hoop moeite (en geld) kosten om dat te veranderen.

Peter Motte

Een interessant alternatief lijkt me “voor onze jaartelling”/“na onze jaartelling”. Die “voor/na Christus” dateert uit de Middeleeuwen. Maar het is moeilijk om zoiets te veranderen. Je krijgt er direct een godsdienstoorlogje rond.

Peter Motte

Een interessant alternatief lijkt me “voor onze jaartelling”/“na onze jaartelling”. Die “voor/na Christus” dateert uit de Middeleeuwen.

Berna

Ja. Laten we het gk en -gk noemen, van Gregoriaanse Kalender.

R. Dijkstra

Ik ben er als christen toch ook niet mee bezig om allerlei Germaanse, heidense invloeden te weren? Laten al die mensen die dit voorstellen dan ook zaterdag, vrijdag, donderdag en woensdag (en zo nog enkele cultureel bepaalde zaken meer) vervangen. Vindt u het dan ook zo vreselijk om op die dagen herinnerd te worden aan Saturnus, Freija, Donar en Wodan? Nee toch? Niemand denkt daaraan. Denkt u op een regenachtige zondag: “Gelukkig, deze dag is naar de zon vernoemd?” ? En op een zonnige maandag aan de maan? Laten we hiermee toch ophouden. We hebben na Zwarte Piet weer iets gevonden… Christendom alleen achter de voordeur? Christus past daar niet eens!!

Bram Tebrugge

Wat is de gangbare jaartelling? De christelijke jaartelling is algemeen gangbaar. Via een omweg alsnog uitkomen bij de christelijke jaartelling, die algemeen gangbaar is. Kortom een zogenaamd correcte manier van ontstaansgeschiedenis. Wordt dit ingegeven door een naïeve angst om vooral niet geassocieerd te worden met iets wat naar christelijk ruikt.
Het is de nuchtere Hollandse cultuur voorbij. In rond Nederlands heet dat: doe ff normaal.

Bram Tebrugge

Wat is de gangbare jaartelling? De christelijke jaartelling is algemeen gangbaar. Via een omweg alsnog uitkomen bij de christelijke jaartelling, die algemeen gangbaar is. En is Jezus werkelijk geboren in het jaar 0. Kortom een politiek-correcte manier van geschiedontkenning en vervolgens toch vasthouden aan dezelfde geschiedenis.
In rond Nederlands heet dat: doe ff normaal.

Johan Westerlaken

Deze vraag zou inderdaad niet gesteld hoeven te worden, als men zou erkennen wat Jezus Christus voor de wereld en mensheid betekent. Overigens past deze vraagstelling wel in de gaande acties om geloof en godsdienst uit het openbare leven te weren. Waarom toch?

cor

codes niet veranderen, overigens ik hoorde eens dat het jaar 0 niet wordt gebruikt, de jaartelling springt van
....-3,-2,-1,+1,+2,+3,...... (n.a.v. Hans B)