Verkiezingsprogramma’s: op welk niveau?

De verkiezingsprogramma’s van politieke partijen bevatten veel te veel lange zinnen en ingewikkelde begrippen, waardoor ze voor een grote groep kiezers niet te begrijpen zijn, aldus de Stichting Lezen & Schrijven. Maar vereenvoudiging kan een knieval voor de nuance zijn. In jip-en-janneketaal kun je nu eenmaal niet alle mitsen en maren kwijt. Op welk opleidingsniveau moeten politieke partijen zich richten?

Deze poll is gesloten. De uitslag was als volgt:

basisonderwijs(6 stemmen, 11%)

vmbo (25 stemmen, 46%)

havo(14 stemmen, 26%)

vwo(7 stemmen, 13%)

hoger onderwijs(2 stemmen, 4%)

Velden met een * zijn verplicht.

Reacties Er zijn 4 reacties

Eva

Het is niet waar, dat eenvoudige taal een knieval is voor de nuance. Ook in eenvoudige taal kun je nuances prima verwoorden. Het is moeilijker, het kost meer tijd en vakmanschap, maar het kán zeker. Politieke partijen die zeggen dat ze het volk willen vertegenwoordigen, moeten hun plannen voor dat volk begrijpelijk presenteren. En dat betekent voor het hele volk: hoog- én laaggeletterd!

Bezwaar maak ik tegen de term ‘jip-en-janneketaal’. Dat begrip wekt de indruk dat het gaat om taal voor kleuters. En dat is NIET de essentie van eenvoudige taal. Het kan stigmatiserend zijn om te doen alsof je voor volwassenen een soort kleutertaal moet gaan gebruiken om gecompliceerdere zaken in eenvoudige taal weer te geven. Eenvoudige taal is niet door de knieën gaan voor laaggeletterden, maar juist het tegenovergestelde!

Ray Eslack

Goed geschreven kinderboeken worden in het algemeen ook door volwassenen met plezier gelezen. En in kinderboeken worden ook mitsen en maren gebezigd, dilemma’s gepresenteerd, etc.  Dat kan soms best ingewikkeld zijn.
Waarom kan een goede schrijver dan verkiezingsprogramma’s niet zodanig schrijven dat de minder geletterde en de beter geletterde allebei de teksten interessant en begrijpelijk vinden?
Ik denk dat het een kwestie is van de juiste mensen kiezen en er voldoende tijd in steken om die programma’s op schrift te stellen.
Je wilt toch dat zoveel mogelijk mensen naar het stembureau komen en een verantwoorde keuzen doen?!
Of wil je dat juist niet?

Bert Brandsma

Het probleem is natuurlijk dat ‘the devil is in the detail’. De materie is gewoon te complex om simpel samen te vatten.

Natuurlijk is het onwenselijk als een groot deel van de kiesgerechtigde bevolking de verkiezingsprogramma’s niet kan begrijpen, maar als je ze versimpelt worden de verkiezingen gewoon een slogan-wedstrijd: ‘minder Marrokanen’ tegen ‘een open multiculturele samenleving’ en ‘eerlijk delen’ tegen ‘wie niet werken wil zal ook niet eten’

Een poll (is daar trouwens geen Nederlands woord voor?) zoals deze is net als een moderne verkiezing: een populariteitswedstrijd, die niets zegt over de onderliggende waarheid, maar die het volk rustig houdt omdat ze denken dat naar ze geluisterd wordt.

De waarheid is geen optelsom van meningen!

Henrique Delchot

Ik hoop op een én-én-situatie; het zou mooi zijn als de verschillende partijen hun programma’s volledig en gedetailleerd publiceren en daarnaast een samenvatting maken, waarin in bondige en begrijpelijke taal de hoofdlijnen worden uitgelegd