Vergadertaal aanpassen aan niet-Nederlandstaligen?

Wat doe je in (raads)vergaderingen als een van de deelnemers het Nederlands niet machtig is? Die vraag speelt in veel organisaties, maar momenteel in het bijzonder op de universiteit van Tilburg, nu daar een internationale fractie (TiU International) een gooi wil doen naar enkele zetels in de universiteitsraad.

Deze poll is gesloten. De uitslag was als volgt:

De vergadertaal blijft Nederlands.(134 stemmen, 47%)

De vergadertaal wordt Engels.(78 stemmen, 27%)

De deelnemers mogen kiezen of ze Engels dan wel Nederlands spreken. (75 stemmen, 26%)

Velden met een * zijn verplicht.

Reacties Er zijn 19 reacties

Henny van bruinessen

Alsjeblieft niet dat gestuntel in het engels. Een tolk kan eventueel, Nederlands leren is nog mooier.

Kees van Reenen

Marjan Heddes ‘haalt me de woorden uit de mond’ (gelijk men zegt)...

Marion

Moeilijke keuze, De vergadertaal blijft Nederlands was mijn eerste gevoel. Toch voor 3e optie gekozen.

Marjan Heddes

Ik zou een tolk laten vertalen zolang de niet Nederlands sprekende persoon dat nodig is. Voor de niet Nederlands sprekende persoon die wel een officiële functie wil bekleden in Nederland: z.s.m. een cursus Nederlands gaan volgen.

Heleen Homburg

*Engels… Voor Egels geldt dit uiteraard ook.

Heleen Homburg

Of een tolk inschakelen. Niet iedereen spreekt even goed Egels, en daarnaast worden in een vergadering vaak niet-alledaagse woorden gebezigd, die lastig (direct) te vertalen zijn. En een tolk kan dit wel.

Toon Masscho

@Hanneke : Is dat al lang dat de taalgrens juist bezuiden Tilburg loopt ???

Jeroen van Heemskerck Düker

Waarom zou een voltallige gemeenteraad opeens moeten overschakelen op het Engels, dat voor vrijwel iedereen de tweede taal is? Het lijkt mij zonneklaar dat de nieuwkomer zich aanpast en cursussen bestelt voor de deelnemers. In de tussentijd kan de raad tolken inzetten. Goed voor de werkgelegenheid, en goed tegen het onbehaaglijke gevoel dat menigeen bevangt zodra Nederlanders een vreemde taal moeten spreken. Ik zou het niet kunnen!

leo

In een gemeenteraad uiteraard Nederlands, in een internationaal gremium Engels. of anders tolken huren! Want dat Nedrelandse Engels…...Dat lijkt eigenlijk niet op Engels-Engels.

Rosalind Hengeveld

Het heeft natuurlijk geen zin te gaan vergaderen in het Nederlands (of in welke taal dan ook), als sommige rechtmatige deelnemers die taal niet machtig zijn. Dus ofwel je schopt deelnemers die geen Nederlands beheersen eruit (lijkt me geen eerste keus), ofwel je kiest voor een gemeenschappelijke taal, als die er is, en dat zal dan meestal het Engels zijn.