Uitspraak ‘wifi’ en ‘gender’

De een vindt dat je leenwoorden moet uitspreken zoals in de oorspronkelijke taal. De ander vindt juist dat je die moet vernederlandsen. En er zijn mensen die dat voor elk woord apart beslissen. (Ook de Taalkalender Onze Taal stond afgelopen zondag in het teken daarvan.)

Even een kleine steekproef. Hoe spreekt u de woorden ‘wifi’ en ‘gender’ uit?

Deze poll is gesloten. De uitslag was als volgt:

als ‘wiefie’ en ‘gender’ (met een g)(987 stemmen, 41%)

als ‘wiefie’ en ‘dzjender’(1154 stemmen, 47%)

als ‘waifai’ en ‘gender’ (met een g)(78 stemmen, 3%)

als ‘waifai’ en ‘dzjender’(209 stemmen, 9%)

Velden met een * zijn verplicht.

Reacties Er zijn 27 reacties

Hi-Wi-Fi

Het is uiteraard ‘waifai’ en ‘dzjender’. Zo hoort het dus ook uitgesproken gediend te worden. Zo spreek ik het dus ook uit. Mensen die na correctie nog altijd dat verschrikkelijke “wiefie” uitspreken zijn mijn tijd niet waardig. Het is overigens een aardige lakmoestest om er snel achter te komen of iemand achterlijk, onwetend of star is.

Datzelfde geldt voor gender, omdat een normaal persoon dat woord helemaal niet bezigt: het is “geslacht” voor gender (sexe) en “fantasie” of “(sexuele) gemoedstoestand/spectrumpositie” voor gender (identiteit). Want laten we wel wezen: gender (identiteit) heeft niets met “sexe” te maken en de eigenlijke definitie van gender wel degelijk. Dus spreek nooit over zijn/haar gender, het is zijn/haar sexe of geslacht. En fantasie is fantasie.

Anne E. Otto

Wat doet die “z” daar toch in de poging tot fonetische omschrijving? Wij komen veel dichter in de buurt van de Engelse klank van de “g” (voor e en i) als we “dj” zeggen.
Voor de poll: ik ben van haifai*, waifai* en djender.

Dieck

Op z’n Nederlands uitgesproken graag. Maar zoals Johan zegt, wij kennen de woorden „geslacht”, „sekse” en „kunne”. Dus waarom in vredesnaam dat rare, kennelijk modieuze, niet Nederlandse woord „gender”?

UlliB

“Overigens vind ik dat het mallotige ‘magnetron’ vervangen moet worden door: mikrowaf (zo Nederlands mogelijk uitgesproken].”
Een voorstel om ervan te griezelen. “Microwaf” vind ik echt beroerd, dan toch nog liever magnetron.

henrietye

Mijn telefoon reageert wat traag, dus ik drukte per ongeluk twee keer op de stemknop. De reactie was “you have already voted in this poll”. Waarom in ‘s hemelsnaam moet dat in het Engels?

Jos Rombouts

Beste Drop, Vlamingen vernederlandsen microwave het meest: zij maken er allemaal microgolf van (met ‘micro’ op zijn Nederlands uitgesproken).

jan

Ik houd vast aan waifai en voeg bij ongelovige gezichten toe, dat bij de officiële (internationale) naamgeving voor dit fenomeen van hifi is uitgegaan als vertrouwde klank. Welnu, niemand heeft dit ooit uitgesproken, bij mijn weten, als hie-fie. Meer moet achter wifi niet worden gezocht, al zeker niet wireless fidelity want dat was bij de Wi-Fi Alliance absoluut niet aan de orde.

Gerard van der Leeuw

Wat dat golfspel betreft: het is het in Engels terechtgrkomen via het Nederlandse ‘kolven’....... Wat is vaak ook zo raar vindt: we eten hier ‘coleslaw’, alleen omdat die Jan-Kezen (Yankees) het woord koolsla niet konden uitspreken.

Johan

Hoe komt het dat iedereen, mediaredacties incluis, het ineens zo nodig alleen maar over gender meent te moeten hebben? Ook in samenstellingen zoals genderneutraal. Na-aperij? Erbij willen horen?
Is er ineens iets mis met woorden als geslacht en sekse? En soms ook van kunne?
De verschraling van een mooi taal?

Alain

Volgens Van Dale zijn beide uitspraken van ‘gender’ correct, met dzj of met onze g.

Ik denk dat de ‘dubbele uitspraak’ typisch is voor vreemde woorden die zich ‘aan het inburgeren zijn’. Dan lijkt het mij een logische evolutie te zijn dat de Nederlandse uitspraak het op termijn zal halen.

Zoals uit de andere reacties hier blijkt, wordt in samenstellingen toch al vrij consequent de Nederlandse uitspraak gebruikt. Waarom zouden we dat dan met ‘gender’ zelf NIET doen?