Tekent u de petitie tegen het eindexamen Nederlands?

Een aantal hoogleraren van de letterenfaculteiten heeft stelling genomen tegen het huidige eindexamen Nederlands op vwo, havo en vmbo. Ze vinden onder meer dat de vragen onvoldoende toetsen op de kennis van de Nederlandse taal. In het verlengde daarvan is een petitie opgesteld om het ministerie van Onderwijs te vragen opzet en inhoud van het examen te verbeteren. Ook u kunt die tekenen. Gaat u dat doen?

Eerst wat achtergrondinformatie. Leesvaardigheid is een van de onderdelen van het centraal schriftelijk eindexamen Nederlands. De leerlingen krijgen drie teksten over hetzelfde onderwerp te lezen en moeten dan circa twintig meerkeuzevragen beantwoorden over de strekking van de tekst en de verbanden tussen de onderdelen ervan. (Zie ook: Examenblad voor vwo, havo en vmbo.)

Er is al iets langer onvrede over de kwaliteit van het examen in deze vorm. Leraren vinden dat hun onderwijs steeds meer neerkomt op het zodanig africhten van de leerlingen dat ze de vragen altijd kunnen beantwoorden, of ze de tekst nu snappen of niet. Dat bleek onlangs uit bijdragen op het Taalunieversum, in Levende Talen en op Neder-L over de examens van dit jaar (vwo, havo en vmbo). Toetsdeskundigen wijzen op de onderwerpafhankelijkheid van de prestaties. Als leerlingen het onderwerp interessant vinden, halen ze veel eerder een hoog cijfer, maar bij een ander onderwerp dat ze niet interesseert een onvoldoende, zo is gebleken.

Gaat u de petitie ondertekenen?

Stem hieronder en geef uw belangrijkste argument.

Deze poll is gesloten. De uitslag was als volgt:

Ja, ik teken(de) de petitie tegen het eindexamen Nederlands.(134 stemmen, 78%)

Nee, ik teken de petitie tegen het eindexamen Nederlands niet.(38 stemmen, 22%)

Velden met een * zijn verplicht.

Reacties Er zijn 8 reacties

Hugo van den Berg

Ik ben het uiteraard oneens met een stelletje laaienlichtende nepwetenschappers die zich op oneigenlijke wijze tot hoogleraar hebben opgeschopt, en die zelf niet eens fatsoenlijk Nederlands spreken of schrijven.

margot

Ik tekende de petitie niet omdat ik, ondanks dat ik prima Nederlands spreek, de petitie te wollig vond omschreven en hem te statisch en ontoegankelijk vond.

Rob

Er komt steeds meer nadruk te liggen op begrip van teksten. Dat zou goed kunnen zijn, ware het niet dat dat een noodzakelijkheid is omdat de capaciteit om ordentelijk te formuleren, mondeling en schriftelijk beide, zo tekortschiet. Als nu zelfs dat tekstbegrip al slecht getoetst wordt, leiden wij dus mensen op die én niet kunnen formuleren én niet begrijpen wat de ander formuleert. Vanuit het oogpunt van communicatie lijkt mij dat een minder gewenste situatie.

Behalve de broodnodige aandacht voor spellen, grammatica, formuleren, die natuurlijk allemaal al in het basisonderwijs uitgebreid aan de orde komen, kan alleen maar tot instemming met de petitie van “de” hoogleraren worden geconcludeerd. Een volmondig “ja” dus.

Roos

Ik denk dat je met meerkeuzevragen de kennis van de Nederlandse taal hoe dan ook niet kunt testen.
Wij moesten vroeger (MMS) de vragen geheel in eigen woorden beantwoorden. Dat is heel wat zinvoller en ook moeilijker.

Krista

Het eindexamen Nederlands is een wassen neus. We toetsen de leesvaardigheid aan de hand van ambigue vragen waarop soms meerdere antwoorden mogelijk zijn. De toetsing van de schrijfvaardigheid is een lachtertje: leerlingen nemen zoveel mogelijk uit de tekst over, opdat zij een tekst genereren die overeenkomt met het correctiemodel. Hier is sprake van een trucje dat we onze eindexamenleerlingen leren: kernzinnen zoeken en signaalwoorden markeren. Een havo-leerling kon op deze manier zonder enig begrip van de tekst een keurige samenvatting maken.
Het is tijd voor een herziening van het eindexamen Nederlands waarbij er gekeken dient te worden naar wat leerlingen in deze tijd moeten beheersen aan vaardigheden. Als de rol van spreek- en luistervaardigheden is toegenomen, dan moeten we een manier zoeken om deze vaardigheden - al of niet centraal - te toetsen.

Riejet Baaré

Wanneer blijkt dat een examen niet het effect heeft dat ermee beoogt is, namelijk het toetsen van de kennis van het Nederlands van de leerling, dan is aanpassing nodig.
Nu las ik, dat bij verschillende onderdelen van het examen Nederlands spel- en taalfouten niet geteld worden. Dat vind ik onterecht: spelling en grammatica zijn de basis van een taal en bij het examen moet in elk geval de basis correct zijn, los van andere opdrachten.

Iris

Ik begrijp de argumenten van de hoogleraren, maar ik moet zeggen dat er een deel van het examen achterwege gelaten wordt. Ik heb vorig jaar mijn vwo-examen Nederlands gedaan. Naast het lezen van teksten met de meerkeuze vragen moet men op het vwo ook een samenvatting schrijven. Hierdoor wordt lezen en schrijven op een hoog niveau getest. Spreek- en luistervaardigheid zou ik niet op het eindexamen willen zien, dat is te veel gedoe. Ik vind dat het examen momenteel voldoende is om de bekwaamheid in Nederlands aan te geven.

Zo te zien is het examen niet van formaat veranderd sinds vorig jaar, dus ik zie niet in waarom er iets aan veranderd zou moeten worden. Misschien wordt op de havo en/of het vmbo slechts de leesvaardigheid getoetst, in dat geval zou ik het examen daar wel aanpassen om ook de schrijfvaardigheid te toetsen.

Als men het examen meer op kennis dan op vaardigheid wil laten richten, dan heeft men er ook weinig aan. Het is een stuk belangrijker om je te kunnen uiten en teksten te begrijpen dan om te weten wie Piet Paaltjens was.

Mijn stem is daarom nee.

Maarten Repkes

“De leerlingen krijgen een drie teksten…”? Ik denk dat het lidwoord weg moet, of je maakt ‘drietal’ van het woord ‘drie’. Beetje slordig… 😉  Het initiatief om in actie te komen juich ik echter van harte toe.