Overschakelen op Engels in gemengd gezelschap?

Bij lezingen of feestjes gebeurt het weleens dat alle aanwezigen overschakelen op het Engels zodra één aanwezige laat weten het Nederlands niet machtig te zijn. Is dat wenselijk? 

 

Deze poll is gesloten. De uitslag was als volgt:

Ja, schakel over zodra één persoon geen Nederlands verstaat.(431 stemmen, 50%)

Schakel pas over zodra een groot deel geen Nederlands verstaat.(354 stemmen, 41%)

Nee, schakel nooit over.(85 stemmen, 10%)

Wilt u een reactie plaatsen? Accepteer dan eerst onze cookies.

Reacties Er zijn 71 reacties

Piet

Overschakelen op Engels in Nederland is niet goed. Het sluit vervolgens slecht Engels afkeer Nederlanders uit (het moet niet gekker worden) en de Engels sprekende wordt het leren onthouden.

A.BLOEMENDAAL

Als het “engels” van vele sprekers maar iets meer te maken had met de engelse taal zou ik er ook wel voor zijn. Maar de merendeels erbarmelijke wijze waarop de taal wordt mishandeld geeft mij weinig hoop.

frans

U geeft slechts 3 stem mogelijkheden. Voor mij is belangrijk of de personen, die geen Nederlands verstaan integreren willen! Dus ga zoveel mogelijk op Nederlands over en dan wel duidelijk articuleren, zo mogelijk langzamer praten en laten deelnemen aan het gesprek.

arusenior

De heer Zamenhoff kijkt voor de zoveelste keer hoofdschuddend op ons neer.

M

Ik heb een Amerikaanse vriendin. Zij WIL heel graag Nederlands leren. Ze heeft twee keer per week Nederlands les. Om Nederlands te leren is dat lang niet voldoende. Ze moet veel praten, luisteren, en lezen. Wat nou zo jammer is, is dat iedereen in NL gelijk overstapt op Engels

Gevolg: ze blijft slecht Nederlands spreken

Jozef Haazen

Denkt u dat Engelstaligen zullen overschakelen naar Frans, Spaans of Duits wanneer anderen in hun gezelschap geen Engels verstaan? Hun taal is immers de taal van de overheerser die prat gaat op zijn politieke, economische en militaire macht. Engels is evenwel geen ‘neutrale’ taal maar een door omstandigheden opgedrongen ‘nationaal idioom’ dat door het geopolitiek schaakspel [momenteel] de bovenhand heeft, zoals vroeger het koinè-Grieks in de tijd van het Romeinse Rijk, het Latijn tijdens de Rooms-Katholieke overheersing, het Spaans door de meedogenloze kolonisators uit de 16e en 17e eeuw, het Frans door de diplomatieke en culturele elite uit de 18e en 19e eeuw en het Duits tijdens de periode van het Derde Rijk. Kleine landen proberen zich in dit geopolitiek schaakspel vaak aan te passen om te overleven. Dan knielen zij als vazallen voor hun broodheren en verloochenen daarbij niet zelden hun eigen waarden, hun eigen taal en cultuur. Dit is vooral met Nederland het geval, ofschoon ook Vlaanderen flink op weg is zijn eigen gelaat te verliezen. Dit opportunisme kan op termijn het einde beteken van onze eigen taal en cultuur, wat voor Jan Modaal, evenals voor sommige onderwijsinstellingen en professoren, helaas worst zal wezen!

vosk-uil

Mijn input op de vele reacties is: Wat is er mis, om als rechtgeaarde (mooi woord Nederlands) Nederlander een Duitser te laten horen, dat jij naast je moedertaal en het Engels hun mooie, muzikale taal ook vaardig bent. Zelf heb ik veel complimenten voor mijn Duits ontvangen. Dé Duitser en dé Nederlander bestaan niet. En tweetaligheid schijnt dementie buiten de deur te houden. Belangrijk als je 87 jaar bent.

Niek Tholen

Slecht gestelde vraag. Ik vind dat als een persoon Duits- (of zelfs Frans)talig is je naar naar zijn of haar taal kunt overschakelen. Mijn grootste ergernis is om met Duitsers in het Engels te horen (en moeten) praten, terwijl velen vloeiend Duits spreken. 

Ik moet onderwijs in het Engels geven, terwijl de hele groep Nederlands verstaat, en er in de wet staat dat het Nederlandse universitaire onderwijs in het Nederlands wordt gegeven.

In een lift begin ik altijd in het Nederlands tegen een mij onbekende persoon; we doet er te weinig aan om allochtonen Nederlands te laten leren en oefenen.

Ik heb in 1980 in Skopje een lifter opgepikt en we hebben fijn in het Duits kunnen praten. Omstreeks 1966 kwamen Kroaten (denk ik) ons vragen of ze hun gevangen forellen bij ons mochten bakken bij de tent; de communicatie verliep in het Frans.

Jo Haazen

Denkt u dat Engelstaligen zullen overschakelen naar Frans, Spaans of Duits wanneer anderen in hun gezelschap geen Engels verstaan? Hun taal is immers de taal van de overheerser die prat gaat op zijn politieke, economische en militaire macht. Engels is evenwel geen ‘neutrale’ taal maar een door omstandigheden opgedrongen ‘nationaal idioom’ dat door het geopolitiek schaakspel [momenteel] de bovenhand heeft, zoals vroeger het koinè-Grieks in de tijd van het Romeinse Rijk, het Latijn tijdens de Rooms-Katholieke overheersing, het Spaans door de meedogenloze kolonisators uit de 16e en 17e eeuw, het Frans door de diplomatieke en culturele elite uit de 18e en 19e eeuw en het Duits tijdens de periode van het Derde Rijk. Kleine landen proberen zich in dit geopolitiek schaakspel vaak aan te passen om te overleven. Dan knielen zij
als vazallen voor hun broodheren en verloochenen daarbij niet zelden hun eigen waarden, hun eigen taal en cultuur. Dit is vooral met Nederland het geval, ofschoon ook Vlaanderen flink op weg is om zijn eigen gelaat te verliezen. Dit opportunisme kan op termijn het einde beteken van onze eigen taal en cultuur, wat voor Jan Modaal, evenals voor sommige onderwijsinstellingen en professoren, helaas worst zal wezen!

Atoine spiek

Gegeven de situatie - een lezing of feestje - lijkt het mij (sociaal)gewenst gedrag dat mensen zich voor allen verstaanbaar, en zo mogelijk zelfs begrijpelijk, maken. Dit laat onverlet dat van de enkeling, zeker in herhalende omstandigheden, verwacht mag worden dat deze zich de heersende taal probeert eigen te maken.
Overigens kan ik uit eigen ervaring vertellen dat het collectief overstappen op een andere taal, b.v. Engels, hen die deze taal niet vloeiend beheersen, ook weer buitensluit. We mogen er niet van uit gaan dat iedereen het Engels, of welke taal ook, evengoed beheerst, ook al lijkt dat vaak zo.

Door deze website te gebruiken accepteert u de cookies zoals beschreven in het cookiebeleid.

OK