Overschakelen op Engels in gemengd gezelschap?

Bij lezingen of feestjes gebeurt het weleens dat alle aanwezigen overschakelen op het Engels zodra één aanwezige laat weten het Nederlands niet machtig te zijn. Is dat wenselijk? 

 

Deze poll is gesloten. De uitslag was als volgt:

Ja, schakel over zodra één persoon geen Nederlands verstaat.(431 stemmen, 50%)

Schakel pas over zodra een groot deel geen Nederlands verstaat.(354 stemmen, 41%)

Nee, schakel nooit over.(85 stemmen, 10%)

Wilt u een reactie plaatsen? Accepteer dan eerst onze cookies.

Reacties Er zijn 71 reacties

Masja

Engels, waarom Engels?

Robert S. Kirsner

Indien je als buitenlander in een vreemd land woont en werkt, is het gewoon belachelijk om de taal van dat land niet te leren spreken, lezen, verstaan en schrijven. Engelssprekenden in Nederland moeten niet aangemoedigd worden om zich te wentelen in hun aangeleerde hulpeloosheid (aangeleerd omdat in de VS alle vreemde talen een abstractie zijn).

Karel F. GIldemacher

Het is in Fryslân precies hetzelfde. Een persoon roept van “Nederlands” en alle Friestaligen schakelen over. Zogenaamd is dat fatsoenlijk, maar er zijn zoveel mogelijkheden om in contact te blijven zonder blind te “switchen”, elke taal heeft een eigen rijkdom.

Frank Flippo

Ik herinner mij een collegereeks bij Sociale Wetenschappen in Utrecht in de jaren ‘80.  Op de twintig studenten was er één niet-Nederlandstalige student, een Spanjaard die slecht Engels sprak. Vanaf het eerste ogenblik werd uitsluitend (krom!) Engels gesproken. Kunnen buitenlandse studenten niet eerst verplicht op een driemaandelijkse cursus Nederlands zodat ze de basisbeginselen onder de knie krijgen, zodat ze Nederlandstalige colleges kunnen volgen? Als je functioneert op academisch niveau of die ambitie bezit, moet dat voor deze studenten te doen zijn.

Tom Dirkx

In mijn studententijd had ik een Amerikaanse vriend die best graag Nederlands wilde leren.  Maar iedereen schakelde altijd meteen over op ‘Engels’ als ze merkten dat hij Amerikaan was. Hij vertelde me eens dat hij alleen na middernacht Nederlands hoorde want dan hadden de studenten zo veel bier op dat ze het ‘Engels’ vergeten waren…

Frank van der Linden

Ik heb dit ook meegemaakt als de weinige niet nederlandstaligen wel bezig waren nederlands te leren. Als je niet nederlands met ze praat, leren ze het nooit; maar sommige discussieleiders gebruiken ieder alibi om engels te gaan praten.
Verder is voor mensen uit andere landen engels niet altijd de beste tussentaal.

dan van herpe

Jan, Esperanto is nog steeds een goed idee! En voor goede ideeën is het nooit te laat! Daar is alleen openheid van geest en wat goede wil voor nodig. Maar: waar onwil heerst, staat de rede machteloos.

Jan

Finfine ni konfesu ke Esperanto estis bona ideo! Als iedereen Esperanto als tweede taal zou spreken dan had dit probleem zich niet voorgedaan. maar goed, dat is een gepasseerd station.
Het lijkt tolerant en beleefd om die ene anderstalige erbij te betrekken door allemaal op Engels over te gaan in zo’n situatie. Maar in de groep kunnen ook Nederlanders zijn die het Engels niet goed genoeg beheersen om dan mee te kunnen praten. De neiging bestaat om hen dan als de losers te gaan zien (goh, spreek jij geen Engels?), in plaats van die Engelsman die al jaren in Nederland woont en nog steeds geen Nederlands spreekt. De omgekeerde wereld.

monique de decker

Ja, wat bezielt on toch om steeds in gemengd gezelschap naar Engels over te schakelen. Wanneer ik echt boos ben op anderen schakel ik automatisch over naar Engels. Waarom? Omdat- den ik, schelden in een een andere taal minder hard aankomt??

Piet

Afkeer = beheersende

Door deze website te gebruiken accepteert u de cookies zoals beschreven in het cookiebeleid.

OK