Overschakelen op Engels in gemengd gezelschap?

Bij lezingen of feestjes gebeurt het weleens dat alle aanwezigen overschakelen op het Engels zodra één aanwezige laat weten het Nederlands niet machtig te zijn. Is dat wenselijk? 

Deze poll is gesloten. De uitslag was als volgt:

Ja, schakel over zodra één persoon geen Nederlands verstaat.(431 stemmen, 50%)

Schakel pas over zodra een groot deel geen Nederlands verstaat.(354 stemmen, 41%)

Nee, schakel nooit over.(85 stemmen, 10%)

Velden met een * zijn verplicht.

Reacties Er zijn 71 reacties

Zom

Als die ene persoon Nederlands moet/wil leren, niet overschakelen!

Zom

Als die ene persoon Nederlands moet leren, niet overschakelen!

M.Poncin-Heiligers

Het ligt wel erg aan de omstandigheden waarin het gesprek plaats vindt. bij een gesprek met inburgeraars natuurlijk Nederlands, in de omgang met expats Engels

Ivo Durwael

Het communicatieprobleem in gemengd gezelschap kan slechts op een democratische manier opgelost worden als IEDEREEN zijn moedertaal spreekt of als NIEMAND zijn moedertaal spreekt. Het eerste is slechts mogelijk als iedereen de moedertaal van elke andere passief beheerst. Als dit niet het geval is, kan men ook een gemeenschappelijke taal gebruiken die niemands moedertaal is. Beide opties zijn slechts in een beperkt aantal gevallen, meestal in elitaire kringen, mogelijk. In alle andere gevallen bestaat er slechts één democratische, niet-discriminerende oplossing: het gebruik van een eenvoudige (voor “iedereen” haalbare) en neutrale (voor iedereen aanvaardbare) brugtaal, zoals het Esperanto!

Freek Vos

Nederlanders reageren op buitenlanders nog steeds vanuit de rol van de underdog en passen zich aan de buitenlander aan: Duitsers, Fransen en Engelsen spreken ons onverbloemd in hun eigen taal aan en verwachten gewoon van ons dat wij hun wel verstaan en hen in hun taal wel zullen antwoorden. We zijn eigenlijk gewoon te serviel en zouden gewoon moeten doen wat buitenlanders tegenover ons doen als wij in hun land met hen moeten converseren: dan gaan ze er van uit dat wij hen wel zoveel mogelijk in hún taal aanspreken. Dus: vraagt iemand u wat in het Engels, gewoon in het Nederlands antwoorden of doen alsof je het niet begrijpt en vragen om Nederlands te spreken.
In de voorliggende casus betekent dit dat niet de groep zich naar de eenling richt die geen Nederlands spreekt, maar dat deze zich aanpast aan de meerderheid en probeert het Nederlands te verstaan. Of we zijn zo vriendelijk voor deze man of vrouw een tolk te regelen, die de vreemdeling(e) in de eigen taal uitlegt wat er wordt gezegd. Zweden doen dat allang: toen ik in de jaren 80 op een Zweedse camping een zangbijeenkomst bijwoonde kwam er al snel een jongeman bij mij zitten die mij in het Duits (versta ik goed) uitlegde wat de teksten waren van de liedjes die werden gezongen. Dat is de juiste wijze van vreemdelingen benaderen.

ingrid tieken-boon van ostade

Dit is een lastige vraag, waar niet zo makkelijk een antwoord op te geven is. Veel van de mensen die ik voor mijn project Haagse Talen (https://www.facebook.com/haagsetalen/) interview, klagen erover dat ze vrijwel nooit in de gelegenheid zijn om hun Nederlands te oefenen omdat Nederlanders vrijwel meteen op het Engels overgaan zodra ze horen dat iemand uit het buitenland komt. Dit was zelfs een klacht van mijn Engelse informant, die vertaler Ned-Eng en Eng-Ned is. Dus ik heb de enquete niet ingevuld, want mijn antwoord zat er niet bij.

Marc Janse

Er zijn nog andere wereldtalen zoals het Frans of het Arabisch. Velen menen Engels te kunnen spreken, doch weinigen zijn echt geroepen. En waartoe dienen tolken?

Eric Ferguson

De beste keus hangt helemaal van de situatie af.  In een zakelijke of wetenschappelijke bespreking, waar iedereen alles moet begrijpen, stap je over op Engels als iedereen die taal goed kent.  Zo niet; gebruik een simultaantolk.

Bij Nederlanders is de kennis van engels veel minder goed dan we meestal denken.  Overstappen op Engels is voor velen een forse belemmering om zich vrij en genuanceerd uit te drukken.  Vaak is het beter als iemand fluisterend simultaan-tolkt.

In informele situaties: stap niet over tenzij het heel belangrijk is dat de gast alles begrijpt,  en niemand van het Engels last heeft.

Katharina

Ik vind dat het voor mensen die om wat voor reden dan ook in Nederland terecht komen tamelijk vervelend, zelfs irritant is als Nederlandstalige mensen overschakelen op Engels zodra ze opmerken dat zij/hij de Nederlandse taal (nog) niet goed spreekt. 
Tien jaar geleden kwam ik in Nederland wonen en werken. Mijn doel was het om zo snel mogelijk Nederlands te leren. Maar ja, hoe doe je dat als je overal en bijna bij iedereen moet soebatten dat ze Nederlands blijven praten.

Ray Eslack

De keuzemogelijkheden voor een reactie op de vraag zijn nogal ‘kort door de bocht’.
Enige nuancering is wel gewenst: betreft het een persoon die zich toevallig één keer tussen een groep Nederlandstaligen bevindt, is het iemand die zich voor langere tijd in een Nederlandstalige omgeving ophoudt, betreft het iemand die weigert zich aan te passen, enz. Afhankelijk van dat soort omstandigheden moet je je keuze om wel of niet over te schakelen naar een andere taal (bijv. het Engels) bepalen.