Oproep inburgeringscursus in Nederlands opstellen?

Tot nu toe vallen de resultaten van inburgeringscursussen tegen. Mogelijk komt dat ook doordat de brief waarin een immigrant wordt opgeroepen om deel te nemen aan een inburgeringscursus in het Nederlands gesteld is.

Wat vindt u? Moeten dergelijke oproepen gesteld worden in het Nederlands? Of kunnen ze ook verspreid worden in een taal die de immigrant kan lezen?

Deze poll is gesloten. De uitslag was als volgt:

moeten alleen in het Nederlands.(36 stemmen, 9%)

mogen ook in een andere taal.(347 stemmen, 91%)

Velden met een * zijn verplicht.

Reacties Er zijn 31 reacties

Erwin

In welke taal dan wél? Moet er individueel worden uitgezocht wie welk taal al dan niet machtig is, zodat de brief in de juiste taal naar de juiste persoon wordt gestuurd? Daar kun je een mooie nieuwe administratie voor opzetten, de vraag is alleen wat dat dan extra moet gaan kosten. Er is natuurlijk een alternatief: één brief met alle bekende officiële talen. Ook weinig realistisch.

antoine spiek

Het lijkt mij een contradictio in terminus om mensen van wie we vragen zich in te burgeren, en dus ook de Nederlandse taal moeten leren, in een taal aan te schrijven die ze (nog) niet machtig zijn.

Stefano Romijn

Je kunt niet verwachten dat mensen de taal “bij voorbaat” al machtig zijn. Laat staan dat ze een ambtelijke brief kunnen begrijpen. Ik sta achter het voorstel een tweetalige brief te sturen. Of er een verwijzing in te plaatsen naar een website. Immers meeste Immigranten hebben toegang tot internet.

Mathilde Dominikowski

Ik ben voorstander van tweetalige brieven. Bovendien zou de NL-versie foutloos moeten zijn en iets minder ambtelijk. Ik zie brieven waarin gesteld wordt hoe belangrijk de Nederlandse taal is en die barst van de taalfouten. Niet alleen een aanfluiting maar ook erg respectloos.

Hans

‘Poll’ is trouwens Engels. Volgende keer graag ‘peiling’.

Hans

Ik heb gestemd op ‘mogen ook in een andere taal’, maar daarmee bedoel ik niet: ‘mogen ook, naast het Nederlands, in een andere taal’. Ik sluit me aan bij de reacties die tweetalige introductie bepleiten, met de mededeling dat tijdens de cursus zelf zo snel mogelijk het Nederlands de voertaal is. Doeltaal is voertaal.

Corien

Weleens geprobeerd een brief van een officiële instantie te begrijpen? Zelfs ik met Nederlands als moerstaal begrijp ze vaak niet. Laat staan iemand de de taal moet leren. Beetje eenvoudiger stellen en dan met een kopie in het Arabisch of zo erbij zou sympathiek zijn.

Si Mo

Ik denk niet dat de woorden ‘verplichten’ en ‘moeten’ tot motivatie leiden. Een migrant is verstandig genoeg om te weten dat het leren van de landstaal belangrijk is. Onnadenkende (en waarschijnlijk aardige) ambtenaren maken meer brokken door kromme formuleringen.
OnzeTaal denkt niet na bij het schrijven van “Velden met een * zijn verplicht”, of doet zij de onnadenkende ambtenaar na. “Wilt u de velden met * invullen” of iets dergelijks is uitnodigend. Wie controleert de taal van de programmeur?

Patrick De Schepper

De uitnodigingsbrief MOET eenmalig in hun eigen taal geschreven zijn, maar moet ook benadrukken dat de eventueel volgende briefwisseling enkel in het Nederlands zal zijn. Ook de VERPLICHTING van deze inburgering moet duidelijk zijn. Geen keuze mogelijk…

Irene

De betreffende brieven zijn overigens niet in het Nederlands, maar in ambtenarentaal.
Het is overigens nog beter om tijdens de opleiding voor docent NT2 aandacht te besteden aan de kennis van de Nederlandse taal. Misschien worden dan de resultaten van de inburgeraars beter!