Woorden als ‘zwart’ en ‘wit’ bediscussiëren: zinvol?

Geregeld wordt er opgeroepen om na te denken over het gebruik van termen als witte, zwarte en allochtoon. Bijvoorbeeld in het opiniestuk van ondernemer Carlo Strijk dat vorige week in NRC Handelsblad stond. Hebben dat soort oproepen eigenlijk zin?

Deze poll is gesloten. De uitslag was als volgt:

Ja, het is goed soms stil te staan bij het effect van beladen woorden.(117 stemmen, 34%)

Nee, woorden kunnen de werkelijkheid niet veranderen.(227 stemmen, 66%)

Velden met een * zijn verplicht.

Reacties Er zijn 32 reacties

Cees Noordanus

Ik heb een keer mijn scheenbeen gebroken, De dokter noemde het een tibia fractuur, dat maakte het niet minder pijnlijk.

EF

Ik ging akkoord omdat je met een woord een groep kunt stigmatiseren met een woord en het de werkelijkheid juist Niet aantoont (wat de media vooral doet). Dit heeft ook psychologische gevolgen.  Als je een woord zoals allochtoon gebruikt voor mensen met een migrantenachtergrond dan is dit storend. Als het gebruikt werd voor de eerste migranten ga ik daar helemaal mee akkoord. Maar als wij na 50 jaar migratie 3de generaties nog bestempelen als allochtoon dan is dit wel storend. Met het woord allochtoon stel je een hele groep aan de kant: dat zijn mensen die geboren en getogen zijn in Nederland. Wat is het verschil met een autochtone Nederlander? Omdat hij niet “geïntegreerd” is? Voor mij is een autochtoon iemand die zijn capaciteiten wil inzetten voor betere samenleving, dat hij contribueert. Niet integreert. Ongeacht afkomst.

De werkelijkheid is dat beladen woorden een stereotiep beeld met zich mee dragen.
De werkelijkheid is dat het eens tijd werd dat mensen geaccepteerd en erkend worden, ongeacht wit, zwart, allochtoon.

Zolang w dit niet wordt ingezien (zoals de poll aantoont) kunnen wij dromen om een goede wereld voor onze kinderen achter te laten waar iedereen op een juiste manier behandeld wordt.

Kees van Reenen

Zoals gewoonlijk dekken de keuze-antwoorden de werkelijke antwoordmogelijkheden niet; ik heb gekozen voor “nee”, maar niet om de reden die in het antwoord wordt genoemd. Eigenlijk zou ik willen zeggen: “Nee, want hoewel het goed is soms stil te staan bij het effect van beladen woorden en woorden af en toe tot op zekere hoogte in staat zouden kunnen zijn de werkelijkheid te veranderen, wordt het ter discussie stellen van beladen termen de laatste jaren dermate stompzinnig gedaan dat het beter is er helemaal mee te stoppen.”
Om een voorbeeld te noemen: het zijn geen antirassisten die begrippen als “neger” en “zwarte Piet” in de ban willen doen, maar mensen die niet (goed) nadenken. Dat heb ik hier al eens eerder betoogd n.a.v. een actie van het Rijks( )Museum (met een verwijzing naar http://demeningvanevert.blogspot.nl/2013/01/negers-zigeuners-en-hottentotten.html).

Liesbeth

Ben m’n hele leven al ‘die lange’. Kan er niet mee zitten eerlijk gezegd. Ik word er niet minder lang van als dat niet meer zou kunnen. Lange, dunne, rooie, zwarte en witte mensen hebben inderdaad vaak bepaalde eigenschappen. Sois.. Waarom zou je dat niet mogen benoemen. Als het positief is doen we het toch ook? Je kunt over alles wel moeilijk doen. Als blanken lui zijn, dan verandert dat niet door ze oranje te noemen. Het is zoals het is.
Zag van de week een in-blanke vrouw met 3 chocoladebruine kinderen. Moest toen gelijk denken aan die zgn kunstenares bij DWDD die vond dat er te veel witte kunst was en zich daar enorm aan ergerde. Zouden deze kinderen zich ook ergeren aan hun blanke moeder? Het is wat mij betreft allemaal spijkers op laag water zoeken. Het ergst wordt er altijd nog gediscrimineerd in landen waar helemaal geen blanken wonen.

Corien

We gebruiken woorden om de wereld te benoemen. Vervolgens de woorden de schuld geven, omdat ze een wereld beschrijven die ons niet zint, is het paard achter de wagen spannen.

Hans

De ‘ja’-mogelijkheid leidt niet rechtstreeks tot het veranderen van de woorden. Er staat alleen ‘het is goed stil te staan bij’, en dan nog ‘soms’. Je kan met ‘ja’ dus eigenlijk alle kanten op. Volgende keer graag een duidelijker keuze bij de peiling (‘poll’ is Engels). Dat ‘allochtoon’ niet meer wordt gebruikt in officiële stukken is terecht, omdat het gewoon niet meer van toepassing is. Het betekent ‘van andere grond’. Iemand die hier is geboren uit ouders die in Turkije zijn geboren, kan dus niet als ‘allochtoon’ worden aangeduid. Maar de verandering van pakweg een halve eeuw geleden van ‘arbeider’ naar ‘werknemer’ was zuiver cosmetisch. Er veranderde namelijk niets. In beide gevallen gaat/ging het om mensen die afhankelijk zijn van loon.

sonja meijer

what’s in a name

Frits Krom

Omdat het systeem me niet toestaat om te stemmen, dan maar op deze manier. Ik vind het in de ban doen van een woord zinloos. Want als b.v. het woord “zwart” niet meer mag, wat moeten we dan aan met de ingeburgerde termen “iets zwart inzien”, “het ziet zwart van de mensen”, “iemand/iets zwart afschilderen danwel zwartmaken”, “een bewijs dat zwart op wit staat”, “een zwarte bladzijde in de geschiedenis”, “in een zwart gat vallen”, “zwart geld”, “zo zwart als de nacht”, “de pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet”, “zo zwart als roet”, “het zwarte schaap”, “een zwarte school” en “op zwart zaad zitten”. Men kan wel een beladen woord wegdoen willen, maar zoiets haalt blijkbaar nogal wat overhoop. Denk daar eerst eens aan, alvorens het taalfascistje uit te hangen ...

Gerard van der Leeuw

‘Geld’ = ‘geldt’

Gerard van der Leeuw

Maar, maar, maar: zwart heeft misschien een negatieve connotatie: het is de kleur van de nacht en van de dood. Maar (daar gaan we weer!) dat geld alleen voor blanke Europeanen. In China is wit juist de kleur van de dood. En is ‘wit’ altijd positief? ‘Dom blondje’, ‘bleekscheet’. ‘witte wieven’, ‘witwassen’, ‘lijkbleek’, ‘benen als melkflessen’ etc. etc..
Daarbij: ‘negers’ zijn helemaal niet zwart (dat overigens geen kleur is, maar juist het ontbreken van een kleur), maar in vele tinten bruin, een gezond kleurtje zou ik zo zeggen. Hoeveel ‘bleekscheten’ liggen zich niet iedere zomer huidkanker op de hals te halen omdat ze juist niet ‘wit’ willen zijn?
En Zwarte Pieten zijn geen ‘negers’, maar donkere Berbers, die in eigen land trouwens ook enorm gediscrimineerd worden…... het is ingewikkelder dan de sociale media aankunnen.