Les in handschrift: stimuleren of afbouwen?

Over een paar dagen begint de Week van het Handschrift. Wat vindt u? Verdient het handschrift veel aandacht in het onderwijs, of kunnen kinderen beter andere dingen leren, nu toch bijna alles elektronisch gaat?

Deze poll is gesloten. De uitslag was als volgt:

meer gaan stimuleren(1034 stemmen, 81%)

op dit niveau behouden(211 stemmen, 16%)

afbouwen en de lestijd besteden aan nuttiger dingen(35 stemmen, 3%)

Velden met een * zijn verplicht.

Reacties Er zijn 93 reacties

Evert

Een kind dat niet geleerd heeft om een eigen handschrift te beheersen zal zich altijd achtergesteld voelen. Er blijven ondanks de digitalisering nog vele momenten dat het sneller, eenvoudiger en praktischer is om even snel “een krabbeltje op papier te zetten”. Je wilt dit achteraf ook kunnen teruglezen.
Daarnaast ontstaat er bij handgeschreven tekst voor de schrijver een positieve invloed op de ontwikkeling van de hersenen. Ook het cognitieve vermogen wordt sterker ontwikkeld bij handgeschreven tekst dan bij getypte tekst.

Philippe

Schrijven blijf noodzakelijk. Niet alleen is het ontwikkelen van de fijne motoriek van belang. Ik moet er niet aan denken dat hieraan steeds minder aandacht wordt besteed. Dat leidt onherroepelijk tot mensen die helemaal niet meer kunnen schrijven. Waar loop je dan allemaal wel niet tegenaan?

Mo Veld

Het ‘probleem’ met de vraag zit hem wat mij betreft in het woord ‘net’ voor ‘handschrift’. Het schrijven (en tekenen!) met de hand is belangrijk, dat is ook wetenschappelijk aangetoond overigens, want wat je schrijft (of tekent) wordt veel beter in het brein geëtst door de handmatinge handeling (anders dan typen dus). Het ontwikkelen van een handschrift hoeft voor mij helemaal niet netjes net zo min als dat je binnen lijntjes moet kleuren of iets perfect na moet kunnen tekenen, maar het moet wel leesbaar, en net als bij tekentechnieken zijn er dus ook schrijftechnieken om (heel veel) te oefenen, van waaruit vanzelf een autonoom handschrift zal ontstaan. Schrijven en tekenen dus, altijd een schrift of schertsboekje op zak hebben, aantekeningen maken… en liefst ook weer met de hand brieven schrijven, ja: heel belangrijk!

Elisabeth

Wat heb ik altijd genoten van de met de hand geschreven brieven van mijn dochter en mijn moeder. Nu ik visueel beperkt ben, kan dat niet meer. Met alles typen verdwijnt een stukje ‘eigenheid’. Ik zou het vooral jammer vinden. Vermoedelijk gaat er ook fijne motoriek verloren.

Alys Boddé

Een gevolg van het niet ontwikkelen van een handschrift is dat de Nederlandse taal de letter ‘ij’ zal verliezen. Alfabet noch toetsenbord kent die letter. Het typen van de ‘i’ en de ‘j’ is heden ten dage een gekunstelde oplossing die ‘lijkt op’, maar het ‘niet is’. Ik schrijf bewust ‘heden ten dage’ omdat de ‘lange ij’ vermoedelijk ooit uit twee losse letters is ontstaan. Al zeer geruime tijd is deze letter altijd, dus ook die in blokletters, één aan elkaar geschreven letter. Of een verlies van de ‘lange ij’ de grootste ramp is voor de Nederlandse taal betwijfel ik. Wel vind ik het jammer en kan het de nodige gevolgen hebben. In de Nederlandse taal is er immers een nauwe band tussen de uitspraak en de schrijfwijze van woorden. Indien kinderen de ‘lange ij’ niet hebben leren schrijven kan het daarom lastiger voor ze zijn om te begrijpen waarom een woord als ‘pijn’ niet als ‘pi-jn’ of ‘piejn’ wordt uitgesproken. Verder wordt het moeilijker om kinderen duidelijk te maken waarom woorden als ‘IJssel’ met twee hoofdletters beginnen. Ook kan er meer verwarring komen bij een woord als ‘minijurk’, maar van samengestelde woorden waar een ‘j’ na een ‘i’ volgt zijn er niet zoveel.

Twan Stemkens

Er zijn al onderzoeken geweest die bevestigen dat het leren schrijven bijdraagt aan een betere ontwikkeling van de hersenen. Het stimuleren en focussen op de coördinatie tussen het zien en de fijne motoriek schijnt zeer positief te zijn.
Bovendien is de schrijfles tegelijkertijd een moment van zeer gewenste rust in de met prikkels volgestopte didactiekvormen van het moderne basisonderwijs.

Noël

We gaan steeds meer digitaal werken. Dat is niet tegen te houden. Laat kinderen liever goed leren met een toetsenbord omgaan, vooral ergonomisch. Daar hebben ze meer aan in het leven. Ik ken weinig mensen die nog het schuine ‘schoolhandschrift’ gebruiken. Bovendien is dat ook vaak onleesbaar.
Wat betreft de leerkrachten die klagen over onleesbare handschriften: getypte tekst laat geen ruimte voor onduidelijkheden! En het kost minder papier.
Nadeel is wel dat kinderen erg veel uren naar een scherm zullen kijken dus stimuleer liever bewegen.

Peter Holthuizen

Er blijven altijd beroepen waarbij je een fijne motoriek nodig hebt, die je o.a. ontwikkelt door te leren schrijven (en tekenen) met pen en papier. Je ontwikkelt bovendien een eigen stijl en moet tenslotte ook een handtekening hebben. Met de hand schrijven traint je doorzettingsvermogen en concentratie en dat komt je op alle gebieden van pas.

P.S. De reCaptcha werkt niet op mobiel…

Rosalind Hengeveld

Spellen kan ik heel aardig. Maar ik heb van nature een gebrekkige motoriek. Daardoor was (in de jaren vijftig) het ontwikkelen van een net handschrift een bezoeking. Ja, besteed de lestijd aan nuttiger dingen.

Marrieta

Het stimuleren van een goed en duidelijk handschrift is voor zoveel meer dingen goed dat er niet genoeg aandacht aan gegeven kan worden. De hersenen worden geactiveerd op een manier die anders niet kan en leren wordt makkelijker als je het (leesbaar) op kunt schrijven. Meer schrijflessen, dus!