Les in handschrift: stimuleren of afbouwen?

Over een paar dagen begint de Week van het Handschrift. Wat vindt u? Verdient het handschrift veel aandacht in het onderwijs, of kunnen kinderen beter andere dingen leren, nu toch bijna alles elektronisch gaat?

Deze poll is gesloten. De uitslag was als volgt:

meer gaan stimuleren(1034 stemmen, 81%)

op dit niveau behouden(211 stemmen, 16%)

afbouwen en de lestijd besteden aan nuttiger dingen(35 stemmen, 3%)

Velden met een * zijn verplicht.

Reacties Er zijn 93 reacties

Dirk Thijs

In het hoger onderwijs is adequaat en efficiënt notities nemen één van de belangrijkste voorwaarden voor succesvolle verwerking van de cursussen. Door veelvuldig computergebruik en te weinig noteren in handschrift, komt deze vaardigheid ernstig in het gedrang. handgeschreven notities kunnen resulteren in een veel persoonlijkere verwerking van de leerstof en een flexibere manier van vastzetten van leerinhouden. Leerlingen meer laten schrijven in handschrift stimuleert ook hersengebieden die niet of veel minder geactiveerd worden bij gebruik van een toetsenbord (dat overigens ook niet altijd aanwezig is: pen en papier heb je altijd bij de hand).

Mevr. Damen

Bewust met schrijven bezig zijn, bevordert ook de fijne motoriek.

Het is controle krijgen over de beweging van de hand en vingers.

Anneloes Overvelde

Aan de slag met handschriftonderwijs! DOEN! te reserveren bij BOOMtestonderwijs

Aan de slag met handschriftonderwijs is een praktisch boek over het belang van leren schrijven met de hand. Het boek geeft inzicht in wetenschappelijk onderzochte feiten die het belang van schrijven onderbouwen. Daarnaast staat het vol met praktische tips hoe het leren schrijven kan worden bevorderd, staan er oefeningen in voor individueel en klassikaal handschriftonderwijs en biedt het oplossingen voor kinderen die ondersteuning nodig hebben bij het leren schrijven.

Hil d'Haese

Nonchalance en slordigheid sluipen in heel wat aspecten van het leven, ook in het handschrift! Daarom blijft keurig schrijven een noodzaak! Je hebt immers niet altijd je toestel bij je voor een snelle ‘krabbel’, die je ook later nog zelf moet kunnen ontcijferen…
Bovendien is je handschrift ook een uiting van je persoonlijkheid, je ‘visitekaartje’ als het ware. Ik vind een mooi en verzorgd handschrift bijzonder belangrijk, niet alleen voor mezelf voor ook voor iedereen die het moet lezen. Het lijdt ook automatisch tot betere resultaten wat taal en rekenen betreft!
Tijdens mijn vele jaren in het onderwijs heb ik het als leraar in niet-computertijden altijd bijzonder kunnen appreciëren wanneer een leerling rekening hield met mij door meestal haar, maar ook wel zijn handschrift te verzorgen. Het spaarde me hopen tijd! Maar zodra de computer eraan kwam, moet ik eerlijkheidshalve toegeven dat ik mijn leerlingen verplichtte hun taken in digitale vorm in te dienen omdat hun handschriften vaak zo moeilijk te oncijferen waren… Ik vond het overigens een absolute noodzaak dat ze ook dit ‘nieuwe’ medium leerden hanteren.

P. Brouwer

Zelf werk ik helemaal zonder papier, maar zeker met een pen. Apple, Microsoft en andere producenten hebben hele goede mogelijkheden om te werken met een pen op een tablet. Schrijven is een veel flexibeler vorm van aantekeningen maken, de ontwikkeling van een leesbaar handschrift en het oefenen van de fijne motoriek om te kunnen schetsen zijn zeer behulpzaam in het snel en effectief overbrengen van ideeën.

Ad Kooijman

Stimuleren!

stanley westerborg

De schoonheid van elke taal ligt ook verscholen in de wijze waarop die geschreven wordt.
Ook taal kent esthetica

Fred Hartog

Meer stimuleren is echt heel erg nodig!

B. Hamerling

Zie voor veel meer informatie over handschriftontwikkeling deze website:
http://www.schriftontwikkeling.nl
Je kunt daar ook al je vragen over handschriftontwikkeling stellen.

anne

Het lijkt mij essentieel hier meer aandacht aan te besteden. Laatst was ik op het Gemeentehuis en was ‘het systeem’uitgevallen - alles ontregegeld en zeer veel oponthoud. Op een gegeven moment kwamen jonge dames met een papier en een pen wachtnummers van de wachtenden opnemen - maar het leken voor hen heel onbekende ‘tools’ - ze konden ook maar drie nummers per keer opschrijven, want hun systeem liet niet meer dan dat toe…